• Multiplan SIC

  Artiklinr 280425

  Multiplan SIC

  Värvitoon: Hall/Grau | 2804
  Suurus / Kogus

  Toote omadused

  Paindetugevus ≥ 8 N/mm²
  Survetugevus ≥ 30 N/mm²
  Kivistunud mördi näivtihedus Approx. 2.2 kg/dm³
  Nakketõmbetugevus ≥ 1.5 N/mm²
  Puistetihedus Approx. 1.45 kg/l powder

  Nimetatud väärtused on tüüpilised tooteomadused ja need ei ole siduvate toote spetsifikatsioonidena mõistetavad.

  Kasutusala

  • For use on floors indoors and outdoors
  • Mineraalsed substraadid
  • AW_M_543
  • AW_M_544

  Omadused

  • Kiiresti kõvenev
  • Pingevavalt ja pragudeta kõvenev
  • EG_M_178
  • Töö ettevalmistamine
   • Nõuded aluspinnale

    Kandevõimeline, puhas ja tolmuvaba.

    Aluspind tuleb asjakohasele mahuhoidvusele, nagu näiteks haavelpuhastuse või teemantlihvimise jaoks selliselt ettevalmistada, et see vastaks vajalikele nõuetele.

    Aluspinna tõmbetugevus peab olema keskmiselt 1,5 N/mm² (madalaim väärtus min. 1,0N/mm² ), survetugevus peab olema vähemalt 25 N/mm².

   • Ettevalmistused

    Paisumis-, liikumis- ja äärevuugid tuleb üle võtta. Vertikaalsetele ehitisosadele paigaldada ääresoojustusribad, et vältida massi voolamist ühendusvuukidesse.

    U2_M_81

  • Töötlus
   • Application temperature: min. 5 °C max. 25 °C
   • Mortar cover / Self-levelling coating / Apply standing
   • Kallata ja jaotada toodet pärast segamist pidevalt ja ühtlaselt, et vältida ebatasasusi.

    VA1_M_529

  • Töötlemisjuhised
   • Tahkunud mörti ei tohi ei värske mördi ega veega uuesti pinnalekantavaks muuta.

    Kaitske värskeid mördipindu väh. 4 päeva kiire kuivamise, pakase ja vihma eest.

    Kasutada ainult ühekordse kihina.

    VA2_M_518

  • Tööseadmed/puhastus
   • Mortar cover / Self-levelling coating / Apply standing
   • Töövahendid puhastada kohe pärast tööd veega.

  • Hoiustamine/säilivus
   • Store frost-free and cool / protect for moisture / close containers
   • Shelf-life 9 months
   • Säilib avamata originaalpakendis, jahedas, kuivas ja pakase eest kaitstud kohas 9 kuud.

  • Üldised juhised
   • Võib sisaldada püriidi (raudsulfiid) jääke.

    Segamiseks kasutatav vesi peab olema joogivee kvaliteediga.

    Sisaldab vähesel määral kromiiti vastavalt direktiivile 2003/53/EÜ.

    Toote iseloomulikud andmed on välja selgitatud laboritingimustes temperatuuril 20 °C ja 65% suhtelist õhuniiskust.

    Tehke alati proovipin(na)d!

    Ei sobi kasutamiseks katmata põrandatasandusseguna!

    H_M_26

  • Utiliseerimisjuhis
   • Suuremad tootejäägid tuleb utiliseerida kehtivate eeskirjade kohaselt originaalpakendis. Täielikult tühjendatud pakendid tuleb viia ringlussevõtusüsteemidesse. Ei tohi käidelda koos olmeprügiga. Vältida kanalisatsiooni sattumist. Mitte tühjendada äravoolu.

  • Ohutus/eeskirjad
   • Täpsema info ohutuse kohta transpordil, ladustamisel ja töötlemisel, samuti utiliseerimise ja ökoloogia kohta leiate kehtivalt ohutuskaardilt.