• Funcosil OFS

  Artiklinr 061705

  Funcosil OFS

  LANG_VARIANTE
  0617 | Funcosil OFS
  Suurus / Kogus

  Toote omadused

  Välimus Milky, liquid
  Tihedus (20 °C) 1
  pH-väärtus Approx. 7.0 neutral
  Toimeainebaas Acrylic copolymer containing fluorine
  Toimeaine sisaldus massi-% Approx. 10
  Kandematerjal Water

  Nimetatud väärtused on tüüpilised tooteomadused ja need ei ole siduvate toote spetsifikatsioonidena mõistetavad.

  Kasutusala

  • For use indoors
  • AW_I_31
  • Looduskivist köögitööpindade määrdumise vähendamine (õli, rasv, majapidamismustus jne poolt)
  • AW_I_32
  • AW_I_11
  • Põrandate ja seinte piirkond

  Omadused

  • Water-based
  • Õli, rasva ja mustust tõrjuv
  • Vetthülgav
  • Avatud veeauru difusioonile
  • Leelisekindel
  • Lahustivaba
  • Töö ettevalmistamine
   • Nõuded aluspinnale

    Aluspind peab olema puhas, tolmuvaba ja kuiv.

   • Ettevalmistused

    Ehitusdefektid, nagu nt praod, pragulised vuugid, vigased liitekohad, tõusev ja hügroskoopne niiskus tuleb eelnevalt kõrvaldada.

  • Töötlus
   • Application temperature: min. 10 °C max. 25 °C
   • By brush / By roller/ Low pressure spraying
   • VA1_I_3

    VA1_I_10

    VA1_I_12

  • Tööseadmed/puhastus
   • By brush / By roller/ Low pressure spraying
   • Töövahendid peavad olema kuivad ja puhtad.

    Puhastage töövahendid pärast kasutamist ja enne pikemat töökatkestust veega.

  • Hoiustamine/säilivus
   • Store frost-free and cool / protect for moisture / close containers
   • Shelf-life 12 months
   • Suletud originaalanumas jahedas, kuivas ja külma eest kaitstuna vähemalt 12 kuud.

    Kasutage avatud anum võimalikult kiiresti ära.

  • Tarbimine
   • Total application/absorption rate 200 ml - 1000 ml Total / m²
   • Impregneerimisvahendi vajadus tuleb määrata piisavalt suurel (1-2 m²) proovipinnal.

    VB_I_2

  • Üldised juhised
   • Kõrvalekalded kehtivatest eeskirjadest tuleb kokku leppida.

    Projekteerimisel ja teostamisel järgige oleasolevaid kaitsetunnistusi.

    Tuleb tagada, et vesi ei saaks sattuda hüdrofobiseeritud pindade taha.

    AW_I_5tx

    Optimaalse impregneerimistoime eelduseks on impregneerimisvahendi vastuvõtmine; see oleneb ehitusmaterjali vastavast pooride mahust ja niiskusesisaldusest.

    Ehitusmaterjale kahjustavate soolade olemasolu korral teostage kvantitatiivne kahjulike soolade analüüs.

    Kõrged soolakontsentratsioonid võivad tekitada ehitisele tõsiseid kahjustusi, mida ei saa impregneerimisega takistada.

    U1_I_5

  • Utiliseerimisjuhis
   • Suuremad tootejäägid tuleb utiliseerida kehtivate eeskirjade kohaselt originaalpakendis. Täielikult tühjendatud pakendid tuleb viia ringlussevõtusüsteemidesse. Ei tohi käidelda koos olmeprügiga. Vältida kanalisatsiooni sattumist. Mitte tühjendada äravoolu.

  • Ohutus/eeskirjad
   • Täpsema info ohutuse kohta transpordil, ladustamisel ja töötlemisel, samuti utiliseerimise ja ökoloogia kohta leiate kehtivalt ohutuskaardilt.