• Funcosil FC Plus
 • Funcosil FC Plus
  • Funcosil FC Plus
  • Funcosil FC Plus

  Artiklinr 071213

  Funcosil FC Plus

  LANG_VARIANTE
  0712 | Funcosil FC Plus
  Suurus / Kogus

  Toote omadused

  Välimus Milky, white, creamy
  Tihedus (20 °C) Approx. 0.86
  Leekpunkt > 61
  pH-väärtus Approx. 7.0 neutral
  Toimeainebaas Silane/siloxane
  Toimeaine sisaldus massi-% Approx. 40
  Kandematerjal De-aromatised hydrocarbons/water

  Nimetatud väärtused on tüüpilised tooteomadused ja need ei ole siduvate toote spetsifikatsioonidena mõistetavad.

  Kasutusala

  • For use outdoors
  • Fassaadide kaitse kaldvihma eest
  • Mustumise ja roheliseks muutumise vähenemine
  • AW_I_6
  • AW_I_29

  Omadused

  • Vetthülgav
  • Avatud veeauru difusioonile
  • EG_I_12
  • Suurepärane sissetungimisvõime
  • UV-kindel
  • Leelisekindel
  • Suurepärane pikaajaline toime
  • Hõlpsalt, täpselt ja kadudeta pealekantav
  • EG_I_26
  • Töö ettevalmistamine
   • Nõuded aluspinnale

    Aluspind peab olema puhas, tolmuvaba ja kuiv.

   • Ettevalmistused

    Ehitusdefektid, nagu nt praod, pragulised vuugid, vigased liitekohad, tõusev ja hügroskoopne niiskus tuleb eelnevalt kõrvaldada.

    Vajalikud puhastusmeetmed viia läbi õrnalt, nt pritsida külma või sooja vett või teha aurupuhastust; raskesti eemaldatava mustuse korral kasutada Rotec jugapuhastusseadet 25 l (5235) või Remmersi puhastustooteid [nt mustuselahustit (0671), Clean FP (0666), Clean AC (0672), Combi WR (0675)].

  • Töötlus
   • Application temperature: min. 10 °C max. 25 °C
   • By brush / By roller
   • VA1_I_24

  • Töötlemisjuhised
   • Kõrval olevad puitdetailid ja plastid, mis ei tohi tootega kokku puutuda, tuleb kinni katta.

    Kaitske värskelt töödeldud pindu kaldvihma, tuule, äikesekiirguse ja kaste eest.

    Eemaldage impregneerimisvahendi ülejäägid 1 tunni jooksul lahjendiga V 101.

  • Tööseadmed/puhastus
   • By brush / By roller
   • Töövahendid peavad olema kuivad ja puhtad.

    Puhastage töövahendid pärast kasutamist ja enne pikemat töökatkestust veega.

  • Hoiustamine/säilivus
   • Store frost-free and cool / protect for moisture / close containers
   • Shelf-life 12 months
   • Kasutage avatud anum võimalikult kiiresti ära.

    Suletud originaalanumas jahedas, kuivas ja külma eest kaitstuna vähemalt 12 kuud.

  • Tarbimine
   • Total application/absorption rate 150 ml - 200 ml Total / m²
   • Impregneerimisvahendi vajadus tuleb määrata piisavalt suurel (1-2 m²) proovipinnal.

  • Üldised juhised
   • Kõrvalekalded kehtivatest eeskirjadest tuleb kokku leppida.

    Projekteerimisel ja teostamisel järgige oleasolevaid kaitsetunnistusi.

    Tuleb tagada, et vesi ei saaks sattuda hüdrofobiseeritud pindade taha.

    Ehitusmaterjale kahjustavate soolade olemasolu korral teostage kvantitatiivne kahjulike soolade analüüs.

    Kõrged soolakontsentratsioonid võivad tekitada ehitisele tõsiseid kahjustusi, mida ei saa impregneerimisega takistada.

    Optimaalse impregneerimistoime eelduseks on impregneerimisvahendi vastuvõtmine; see oleneb ehitusmaterjali vastavast pooride mahust ja niiskusesisaldusest.

    Tõhususe kontrollimine:


    Mineraalsete ehitusmaterjalide veeimavust saab määrata Funcosili kontrollplaadiga või Funcosili kontrolltorukesega prof. Karsteni meetodil (Funcosili fassaadikontrolli kohver, art. nr. 4954).

    Teostage toimivuskontroll mitte varem kui 6 nädalat pärast kasutamist.

    VA_I_17

    Kasutamisel karbonaatsetel looduskividel on vajalik tõhususe kontroll.

    Tehke alati proovipin(na)d!

  • Utiliseerimisjuhis
   • Suuremad tootejäägid tuleb utiliseerida kehtivate eeskirjade kohaselt originaalpakendis. Täielikult tühjendatud pakendid tuleb viia ringlussevõtusüsteemidesse. Ei tohi käidelda koos olmeprügiga. Vältida kanalisatsiooni sattumist. Mitte tühjendada äravoolu.