• Funcosil AS

  Artiklinr 064030

  Funcosil AS

  LANG_VARIANTE
  0640 | Funcosil AS
  Suurus / Kogus

  Toote omadused

  Nimetatud väärtused on tüüpilised tooteomadused ja need ei ole siduvate toote spetsifikatsioonidena mõistetavad.

  Kasutusala

  • For use outdoors
  • Fassaadide kaitse kaldvihma eest
  • Mustumise ja roheliseks muutumise vähenemine
  • AW_I_10

  Omadused

  • Solvent-based
  • EG_I_12
  • EG_I_30
  • Vetthülgav
  • Avatud veeauru difusioonile
  • Hea imendumisvõime
  • UV-kindel
  • Leelisekindel
  • Suurepärane pikaajaline toime
  • Töö ettevalmistamine
   • Nõuded aluspinnale

    Aluspind peab olema puhas, tolmuvaba ja kuiv.

   • Ettevalmistused

    Ehitusdefektid, nagu nt praod, pragulised vuugid, vigased liitekohad, tõusev ja hügroskoopne niiskus tuleb eelnevalt kõrvaldada.

    Vajalikud puhastusmeetmed viia läbi õrnalt, nt pritsida külma või sooja vett või teha aurupuhastust; raskesti eemaldatava mustuse korral kasutada Rotec jugapuhastusseadet 25 l (5235) või Remmersi puhastustooteid [nt mustuselahustit (0671), Clean FP (0666), Clean AC (0672), Combi WR (0675)].

  • Töötlus
   • Application temperature: min. 10 °C max. 25 °C
   • By brush / By roller/ Low pressure spraying
   • Kandke impregneerimisvahend pealekandmise asemel survevabalt ülevalamismeetodil (vältige udustamist) peale, nii et 30 - 50 cm pikkune vedelikukiht jookseb ehitusmaterjali pinnal alla.

    Valage lõikhaaval ülevalt allapoole ja töödelge kohe suurte pindade pintsliga üle.

    Korrake toimingut mitu korda (vähemalt kaks korda) (märjana niiskele) kuni impregneerimisvahendit rohkem ei võeta vastu.

    Pinnad, mis ei võimalda pihustamisega pealekandmist, töödelge alati hästi niisutatud pintsli või rulliga.

  • Töötlemisjuhised
   • Kõrval olevad puitdetailid ja plastid, mis ei tohi tootega kokku puutuda, tuleb kinni katta.

    Kaitske värskelt töödeldud pindu kaldvihma, tuule, äikesekiirguse ja kaste eest.

    Eemaldage impregneerimisvahendi ülejäägid 1 tunni jooksul lahjendiga V 101.

  • Tööseadmed/puhastus
   • By brush / By roller/ Low pressure spraying
   • Töövahendid peavad olema kuivad ja puhtad.

    Pärast kasutamist ja enne pikemaid töökatkestusi töödelge tööriistu lahjendiga V 101.

  • Hoiustamine/säilivus
   • Store frost-free and cool / protect for moisture / close containers
   • Shelf-life 24 months
   • Avamata originaalanumas jahedas, kuivas ja külma eest kaitstuna säilib vähemalt 24 kuud.

    Kasutage avatud anum võimalikult kiiresti ära.

  • Tarbimine
   • Total application/absorption rate 300 ml - 1000 ml Total / m²
   • Impregneerimisvahendi vajadus tuleb määrata piisavalt suurel (1-2 m²) proovipinnal.

  • Üldised juhised
   • Kõrvalekalded kehtivatest eeskirjadest tuleb kokku leppida.

    Projekteerimisel ja teostamisel järgige oleasolevaid kaitsetunnistusi.

    Tuleb tagada, et vesi ei saaks sattuda hüdrofobiseeritud pindade taha.

    Ei ole sobiv lahustite suhtes tundlikele materjalidele nagu polüstürool või bituumen.

    Optimaalse impregneerimistoime eelduseks on impregneerimisvahendi vastuvõtmine; see oleneb ehitusmaterjali vastavast pooride mahust ja niiskusesisaldusest.

    Ehitusmaterjale kahjustavate soolade olemasolu korral teostage kvantitatiivne kahjulike soolade analüüs.

    Kõrged soolakontsentratsioonid võivad tekitada ehitisele tõsiseid kahjustusi, mida ei saa impregneerimisega takistada.

    Tõhususe kontrollimine:


    Mineraalsete ehitusmaterjalide veeimavust saab määrata Funcosili kontrollplaadiga või Funcosili kontrolltorukesega prof. Karsteni meetodil (Funcosili fassaadikontrolli kohver, art. nr. 4954).

    Teostage toimivuskontroll mitte varem kui 6 nädalat pärast kasutamist.

    Kasutamisel karbonaatsetel looduskividel on vajalik tõhususe kontroll.

    Tehke alati proovipin(na)d!

  • Utiliseerimisjuhis
   • Sisu/mahuti kõrvaldada kohalike/regionaalsete/rahvuslike/rahvusvaheliste nõuete kohaselt.