• Packshot Aqua AG-26 All Primer
  • Packshot Aqua AG-26 All Primer

  Artiklinr 714705

  Aqua AG-26-Allgrund

  Nakkekrunt metallile, kõvale plastile ja puidule, roostekaitsega ja isoleeriv puidu koostisainete eest

  Värvitoon: Valge/Weiß | 7147
  Värvitoon: Valge/Weiß | 7147
  Valige värv

  Toote omadused

  Tihedus (20 °C) ca. 1,26 g/cm³
  Lõhn mahe
  Viskoossus thixotrop, ca. 1500-2000 mPa s

  Nimetatud väärtused on tüüpilised tooteomadused ja need ei ole siduvate toote spetsifikatsioonidena mõistetavad.

  Kasutusala

  • For use indoors and outdoors
  • for dimensionally stable elements
  • for elements with limited dimensional stability
  • for not dimensionally stable elements
  • For professional users only
  • Krunt ja vahekiht
  • Metallist aluspindadele nt (galvaniseeritud) teras, alumiinium, vask, messing
  • Kõvadele plastidele
  • Puidule sise- ja välitingimustes
  • Komponendirikkad puiduliigid nagu saar, kummipuu, tamm, Whitewood/Yellow Poplar
  • Massiivpuit ja vineerid

  Omadused

  • Water-based
  • Väga hea nakkuvus aluspinnaga
  • Korrosioonitõrje C3 vastavalt standardile DIN EN ISO 12944-6
  • Vähendab kolletumist vees lahustuvate puidu parkainete tõttu heledate värvkatete korral
  • Mitmekülgselt ülevärvitav: (s. süsteemitooted)
  • Vähese lahustisisaldusega, keskkonnasõbralik, nõrga lõhnaga
  • Töö ettevalmistamine
   • Nõuded aluspinnale

    Mõõtu hoidvad puitdetailid: puidu niiskus 11 - 15 %

    Mõõtu mittehoidvad ja piiratud mõõtuhoidvusega puitdetailid: puidu niiskus max 18 %

    Puit sisetingimustes: Puidu niiskus 8 - 12%

   • Ettevalmistused

    Eemaldage põhjalikult mustus, rasv ja lahtised, vanad kattekihid.

    U2_D_4

  • Töötlus
   • Application temperature: min. 10 °C max. 25 °C
   • Stir before use
   • By brush / By roller Airless/airmix spraying / Flow cup gun
   • Kasutustingimused

    Optimaalne materjali, ümbruskonna ja aluspinna temperatuur: väh. +10 °C kuni maks. +25 °C.Suhteline õhuniiskus 50% - 65%.

   • Segage materjal korralikult läbi.

    Pealekandmine pintsli, rulli, pihustiga.

     

    Airmix-pihustamine: düüs: 0,28–0,33 mm, materjali surve: 100–140 bar,
    õhurõhk pihustis: 1,2–2 bar.

    VA1_D_42

    VA1_D_43

     

    Pärast kuivamist ja vahelihvimist töödelge vee- või lahustipõhiste lakkidega.

    Järgige tööetappide vahel kuivamisaegu.

  • Töötlemisjuhised
   • Drying time: can be worked over after 6 h
   • Kontrollida proovivärvimise teel sobivust ja värvitooni sobivust aluspinnaga.

    Ärge töödelge alla +5 °C juures.

    Liiga madalate temperatuuride ja liiga kõrgete õhuniiskuste korral saavutatakse omadused viivitusega.

   • Kuivatus

    Tolmukuiv: ca. 1 tunni pärast
    Lihvitav: ca. 4 tunni pärast
    Ületöödeldav: ca. 6 tunni pärast

    Praktilisel kogemusel põhinevad väärtused temperatuuril 20 °C ja 65 % suhtelise õhuniiskusega.

     

    Kiiremaks kuivamiseks saab pinnakatet töödelda kuni 60 °C juures kuivatuskambris.

    Madal temperatuur, vähene õhuvahetus ja kõrge õhuniiskus aeglustavad kuivamist.

    Pikemad kuivamisajad võivad isoleerivat mõju parandada.

   • Lahjendamine

    Vajadusel kuni 5% veega või Aqua OZA-90 kasutusaega pikendava lisandiga pihustuspüstol kuni 10% vett).

  • Tööseadmed/puhastus
   • By brush / By roller Airless/airmix spraying / Flow cup gun
   • Akrüülharjastega pintsel, suurte pindade pintsel, vahtplastist rull, Airmix-/Airless-pihustusseadmed, mahutiga pihustuspüstol

   • GR_M5_9

     

    Töövahendid kohe peale kasutamist veega ja Aqua RK-898-Reinigungskonzentrat´ga puhastada.

    Utiliseerige puhastusjäägid nõuetekohaselt.

  • Hoiustamine/säilivus
   • Store frost-free and cool / protect for moisture / close containers
   • Shelf-life 24 months
   • Avamata originaalanumas jahedas, kuivas ja külma eest kaitstuna säilib vähemalt 24 kuud.

  • Tarbimine
   • Approx. 100 ml / m² per layer applied
   • Nakkekrunt: 1 x 100 ml/m²
    Korrosioonikaitse ja puidu koostisainete isoleerimine 2 x 100 ml/m²
    Isoleeriv täitekrunt puidule sisetingimustes: 2 x 200 - 250 ml/m²

  • Üldised juhised
   • Vaikude ja puidukomponentide isoleerimine.

    Vees lahustuvate puidukomponentide parimaks võimalikuks isoleerimiseks (pind ja oksad) tuleb järgida andmeid pinnakattesüsteemi tööoperatsioonide, peale kantavate koguste ja kuivamisaegade kohta. Esimene kiht võib puidukomponendid aktiveerida ja muuta pealekantud kihi värvi. Sellisel juhul fikseeritakse komponendid värvikelmes! Teine isoleeriva tootega kiht blokeerib siis komponendid ära.

    Järgnevat pinnakatet siis üldjuhul puidu koostisained enam ei mõjuta.

     

    Efektiivseks isoleerimiseks on tootega vaja kanda peale vähemalt kaks kihti!

    Kui vaatamata nende juhiste arvestamisele peaks ikkagi esinema värvumist, soovitame võtta ühendust meie RTS-ga (Remmers-Technik-Service).

    Vaigu väljaimbumine on loomulik ning seda ei saa pinnakatmise meetmetega vältida, vt. BFS-märklehte nr. 18.

     

    "Toote lahjendamine, liiga suur puidu niiskus või soovitava katmisjärjekorra, pealekantavate koguste ja kuivamisaegade eiramine võib mõjutada toote isoleerivat mõju.
    Veepõhiste pinnakattesüsteemide korral esineb alati puidu parkainete läbiimbumisega seotud risk!"

     

    Kontrollige proovipinnal aluspinnaga sobivust, nakkumist ja värvitooni.

     

    Nakkuvus aluspinnaga ja süsteemitoodete nakkuvus.
    Madalad temperatuurid, vähene õhuvahetus ja kõrge õhuniiskus aeglustavad kuivamist ja võivad lõpliku nakketugevuse saavutamist aeglustada kuni 7 päevani. See kehtib iseäranis värviliste toonide puhul.

    Hööveldatud lehise ning eriti vaigurikaste okaspuitude puhul võib iseäranis horisontaalselt kulgevate aastarõngaste, oksakohtade ja vaigurikka hilispuidu piirkondades värvikihi nakkuvus väheneda ning ilmastikukindlus halveneda.
    Siin peab arvestama lühemate hooldus- ja remondivälpadega.
    Siin aitab ainult puidu eelnev välitingimustes hoidmine või väga jämeda liivapaberiga lihvimine (P80).
    Nende puitude puhul võib karedate hööveldamata pindade korral arvestada tunduvalt pikemate hooldus- ja remondivälpadega.

    Järgige konstruktiivse puidukaitse regulatsioone.

    Mitte kasutada horisontaalsetel pindadel, millel puuduvad äravoolu kalle ja serva raadius, vältida niiskuse kogunemist.

  • Utiliseerimisjuhis
   • Suuremad tootejäägid tuleb utiliseerida kehtivate eeskirjade kohaselt originaalpakendis. Täielikult tühjendatud pakendid tuleb viia ringlussevõtusüsteemidesse. Ei tohi käidelda koos olmeprügiga. Vältida kanalisatsiooni sattumist. Mitte tühjendada äravoolu.

  • Ohutus/eeskirjad
   • Täpsema info ohutuse kohta transpordil, ladustamisel ja töötlemisel, samuti utiliseerimise ja ökoloogia kohta leiate kehtivalt ohutuskaardilt.