• Aqua VGA-485-Vernetzer & Glaslack-Additiv

  Artiklinr 325601

  Aqua VGA-485-Vernetzer & Glaslack-Additiv

  Remmers Button 2K Ready Aqua VGA-485
  LANG_VARIANTE
  3256 | Aqua VGA-485-Vernetzer & Glaslack-Additiv
  Suurus / Kogus

  Toote omadused

  Tihedus (20 °C) Approx. 1.01 g/cm³

  Nimetatud väärtused on tüüpilised tooteomadused ja need ei ole siduvate toote spetsifikatsioonidena mõistetavad.

  Kasutusala

  • For use indoors
  • For professional users only
  • AW_HB_58
  • AW_HB_59
  • AW_HB_60
  • AW_HB_87
  • Valitud 1K-Aqua-lakkides

  Omadused

  • Water-based
  • EG_HB_142
  • EG_HB_58
  • EG_HB_143
  • EG_HB_60
  • EG_HB_75
  • Töö ettevalmistamine
   • Nõuded aluspinnale

    Aluspind peab olema puhas, kuiv, tolmu- ja rasvavaba, ilma lahtiste osakesteta ning nõuetekohaselt ettevalmistatud.

  • Töötlus
   • Sulgege avatud anum korralikult ja kasutage võimalikult kiiresti ära.

  • Töötlemisjuhised
   • Kontrollige proovipinnal aluspinnaga sobivust, nakkumist ja värvitooni.

  • Hoiustamine/säilivus
   • Store frost-free and cool / protect for moisture / close containers
   • Shelf-life 12 months
   • Suletud originaalanumas jahedas, kuivas ja külma eest kaitstuna vähemalt 12 kuud.

  • Utiliseerimisjuhis
   • Suuremad tootejäägid tuleb utiliseerida kehtivate eeskirjade kohaselt originaalpakendis. Täielikult tühjendatud pakendid tuleb viia ringlussevõtusüsteemidesse. Ei tohi käidelda koos olmeprügiga. Vältida kanalisatsiooni sattumist. Mitte tühjendada äravoolu.

  • Ohutus/eeskirjad
   • Täpsema info ohutuse kohta transpordil, ladustamisel ja töötlemisel, samuti utiliseerimise ja ökoloogia kohta leiate kehtivalt ohutuskaardilt.