Artiklinr 237320

  Aqua TL-412-Treppenlack

  Suure tahkete osakeste sisaldusega, kulumiskindel 1K-kihtlakk

  Remmers Button 2K Ready Aqua VGA-485
  Värvitoon: Värvitu/Farblos | 2373
  Värvitoon: Värvitu/Farblos | 2373
  Valige värv
  Suurus / kogus

  Toote omadused

  Sideaine Akrülaat-/ PU-dispersioon
  Tihedus (20 °C) Ca. 1,03 g/cm³
  Lõhn Iseloomulik, pärast kuivamist lõhnatu
  Väljajooksuaeg DIN 6 topsist Ca. 35

  Nimetatud väärtused on tüüpilised tooteomadused ja need ei ole siduvate toote spetsifikatsioonidena mõistetavad.

  Kasutusala

  • For use indoors
  • for stairs
  • for interior doors
  • For professional users only
  • Puit sisetingimustes
  • Kruntimine ja lõppkiht
  • Massiivpuit ja vineerid
  • Puittrepid
  • Elu- ja magamistoa mööbel
  • Siseehitus: nt paneelid, liistud katted ja siseuksed
  • Klaaslakina (koos Aqua VGA-485)

  Omadused

  • Water-based
  • Kiire kuivamine ja hea lihvitavus
  • Suurepärane täitmine (juba pärast 2-kordset lakkimist)
  • Kasutamiseks ka vertikaalsetel pindadel
  • Väga hea vahuärastamine ka vertikaaletel pindadel ja tumedatel aluspindadel
  • Kulumiskindel ja kriipimiskindel
  • Kriuksumisvaba
  • Vastupidavus kemikaalidele: DIN 68861, 1B (välja arvatud alkohol)
  • Hea vastupidavus paljudele kaubanduses saadaolevate kätekreemidele
  • Koos lisandiga SM-820: libisemiskindel "R10"
  • EG_HB_174
  • EG_HB_173
  • EG_HB_140
  • Töö ettevalmistamine
   • Nõuded aluspinnale

    Aluspind peab olema puhas, kuiv, tolmu- ja rasvavaba, ilma lahtiste osakesteta ning nõuetekohaselt ette valmistatud.

    Puidu niiskus: 8 - 12 %

   • Ettevalmistused

    Rasvased ja vaigused puitpinnad/aluspinnad pesta
    eelnevalt WV-891 või V-890-ga.

    Lihvida puitu teraga P 100 - 180.

    Kui soovitakse värvitooni, peitsida aluspinda Aqua KB-004, Aqua BB-007 või Aqua PB-006 abil.

    Egaliseeriva efekti jaoks (nt erinevate puidupartiide korral) saab toodet kasutada la laseerivates värvitoonides.

  • Töötlus
   • Application temperature: min. 18 °C max. 25 °C
   • Use Patent disperser
   • Airless/airmix spraying / Flow cup gun
   • Kasutustingimused

    Materjali, ümbruskonna ja aluspinna temperatuur vähemalt +18 °C kuni maksimaalselt +25 °C.

   • Segage materjal korralikult läbi.

    Pihustamine.

    Püstoliga: düüsi suurus: 2,0 - 2,5 mm, pihustatav õhurõhk: 2,0-3,0 baari.

    Airless-pihustid, düüs: 0,23–0,28 mm, materjali rõhk: 80–120 bar.

    Airmix-pihustid: Düüs: 0,23 - 0,28 mm, materiali rõhk: 80 - 100 bar,
    õhurõhk pihustis: 1,2 - 2 bar.

    Pärast kuivatust ja vahelihvi (P 240–320) teostada tootega teine tööetapp.

    Vajadusel korrata toimingut.

    Sulgege avatud anum korralikult ja kasutage võimalikult kiiresti ära.

  • Töötlemisjuhised
   • Drying time: can be worked over after 2-3 h
   • Kontrollige proovipinnal aluspinnaga sobivust, nakkumist ja värvitooni.

    Enne tehniliselt modifitseeritud puidu ja puitmaterjalide katmist tuleb teha proovivärvimine ning sobivustest soovitud kasutusvaldkonnas.

    VA1_HB_91

    See toode on trepiehituses tuntud kui „kriuksumisvaba“. Selle eelduseks on trepi laitmatu ja nõuetekohane ehitus (konstruktsioon, sobivustäpsus, puidu niiskus).

    Puidust erinevatel pindadel, nagu klaasil, lihvitud kruntkiledel, melamiinvaikudel ja PUR-lakkidel saab nakkumist Aqua VGA-485 lisamise teel oluliselt parandada. Materjalivariantide suure valiku tõttu on vajalik eelnev hoolikas kontrollimine.

   • Kuivatus

    Tolmukuiv: ca. 45 minuti pärast
    Haaramiskindel: ca. 60-90 minuti pärast
    Ületöödeldav: ca. 2-3 tunni pärast
    Virnastatav: pärast kuivamist üle öö

    Praktilisel kogemusel põhinevad väärtused temperatuuril 20 °C ja 65 % suhtelise õhuniiskusega.

    Madal temperatuur, vähene õhuvahetus ja kõrge õhuniiskus aeglustavad kuivamist.

   • Lahjendamine

    Kasutusvalmis, vajadusel lahjendage max 5% veega.

  • Tööseadmed/puhastus
   • Airless/airmix spraying / Flow cup gun
   • Airless-, Airmix-pihustusseadmed, värvipüstol

   • GR_AAF_1

    Töövahendid kohe peale kasutamist veega ja Aqua RK-898-Reinigungskonzentrat´ga puhastada.

    Utiliseerige puhastusjäägid nõuetekohaselt.

  • Hoiustamine/säilivus
   • Store frost-free and cool / protect for moisture / close containers
   • Shelf-life 12 months
   • Suletud originaalanumas jahedas, kuivas ja külma eest kaitstuna vähemalt 12 kuud.

  • Tarbimine
   • Approx. 100 ml - 150 ml / m² per layer applied
   • 100-150 ml/m² tööetapi kohta

  • Üldised juhised
   • DIN EN 71-3 „Teatud elementide migratsioon“:

    See toode vastab mänguasjades raskemetallide migratsiooni piirmäärale standardi DIN EN 71-3 kohaselt ning täidab sellega ühe paljudest muudest nõuetest laste mänguasjade ohutusele ELi mänguasjadirektiivi (2009/48/EÜ) kohaselt."

    Järgige „lakitud põrandate ja treppide hooldusjuhend".

    Sertifitseeritud toodete ja pealisehitiste korral tuleb järgida vastavaid kontrollaruandeid/sertifikaate ja tehnilist andmelehte.

    H_HB_36

  • Utiliseerimisjuhis
   • Suuremad tootejäägid tuleb utiliseerida kehtivate eeskirjade kohaselt originaalpakendis. Täielikult tühjendatud pakendid tuleb viia ringlussevõtusüsteemidesse. Ei tohi käidelda koos olmeprügiga. Vältida kanalisatsiooni sattumist. Mitte tühjendada äravoolu.

  • Ohutus/eeskirjad
   • Täpsema info ohutuse kohta transpordil, ladustamisel ja töötlemisel, samuti utiliseerimise ja ökoloogia kohta leiate kehtivalt ohutuskaardilt.