• Aqua HWS-712 [eco]
 • Aqua HWS-712 eco
  • Aqua HWS-712 [eco]
  • Aqua HWS-712 eco

  Artiklinr 529001

  Aqua HWS-712-Hartwachs-Siegel

  Värvitoon: Värvitu/Farblos | 5290
  Värvitoon: Värvitu/Farblos | 5290
  Valige värv
  Suurus / kogus

  Toote omadused

  Sideaine Modified plant oils & copolymers based on renewable raw materials
  Tihedus (20 °C) Approx. 1.03 g/cm³
  Lõhn Mild
  Läikeaste Cloth matt

  Nimetatud väärtused on tüüpilised tooteomadused ja need ei ole siduvate toote spetsifikatsioonidena mõistetavad.

  Kasutusala

  • For use indoors
  • for stairs
  • for interior doors
  • for furniture
  • For professional users only
  • for wood floors
  • Puit sisetingimustes
  • Mitte otseste ilmastikumõjude käes olev puit välistingimustes
  • Mööbel & siseehitus
  • Puitpõrandad ja -trepid
  • AW_HB_149
  • Laua- ja töötasapinnad
  • AW_HB_26
  • AW_HB_148
  • AW_HB_155
  • Toiduainekindel: kokkupuutumine toiduainetega ei tekita probleeme
  • Ei sobi pleegitatud puitudele
  • Loomulik toon ainult heledale puidule nt tamm, saar, kuusk
  • Ilma ülejääke eemaldamata

  Omadused

  • Water-based
  • Väga kiire kuivamine
  • Kulumiskindel ja kriipimiskindel
  • EG_HB_150
  • Libisemiskindel
  • Hüdrofobeeriv
  • Väga vähene kalduvus läikimisele
  • Loomulik väljanägemine ja puudutamisel
  • EG_ECO_20
  • Meile teada oleva informatsiooni alusel veganlik toode
  • EG_HB_151
  • Kriuksumisvaba
  • EG_HB_154
  • EG_HB_172
  • Töö ettevalmistamine
   • Nõuded aluspinnale

    Aluspind peab olema puhas, kuiv, tolmu- ja rasvavaba, ilma lahtiste osakesteta ning nõuetekohaselt ette valmistatud.

    Puidu niiskus: 8 - 12 %

    U1_HB_14

    U1_HB_15

    U1_HB_16

   • Ettevalmistused

    Eemaldage põhjalikult mustus, rasv ja lahtised, vanad kattekihid.

    Rasvased ja vaigused puitpinnad/aluspinnad pesta
    eelnevalt WV-891 või V-890-ga.

    U2_HB_25

    U2_HB_26

    U2_HB_27

  • Töötlus
   • Temperature of the material, air and substrate: from min. +15 °C to max. +25 °C
   • Roller, airless/airmix spraying, flow cup gun
   • Segage materjal korralikult läbi.

    VA1_HB_87

     

    VA2_HB_21

    VA1_HB_100

    VA1_HB_101

    VA2_HB_19

    VA2_HB_20

     

    VA2_HB_22

    Mahutiga pihustuspüstol: düüs 1,0 - 1,6 mm, õhurõhk pihustis: 1,0 - 2,0 bar.

    VA1_HB_94

    VA1_HB_95

     

    Pärast kuivatust ja vahelihvi (P 240–320) teostada tootega teine tööetapp.

    Järgige tööetappide vahel kuivamisaegu.

    Sulgege avatud anum korralikult ja kasutage võimalikult kiiresti ära.

  • Töötlemisjuhised
   • Drying time: can be worked over after 3 h
   • Kontrollige proovipinnal aluspinnaga sobivust, nakkumist ja värvitooni.

    Enne tehniliselt modifitseeritud puidu ja puitmaterjalide katmist tuleb teha proovivärvimine ning sobivustest soovitud kasutusvaldkonnas.

    VA2_HB_15

    See toode on trepiehituses tuntud kui „kriuksumisvaba“. Selle eelduseks on trepi laitmatu ja nõuetekohane ehitus (konstruktsioon, sobivustäpsus, puidu niiskus).

    Suitsutamme ja teiste eksootiliste puitude korral on eelnevalt vajalik kooskõlastamine Remmersi tehnilise teenindusega ning proovitöö.

     

    H_HB_43

    H_HB_42

    Tuleb märkida, et EPH testides ei olnud võimalik arvesse võtta kõiki võimalikke tegeliku elu stsenaariume. Seetõttu võivad selle tootega saastunud esemed ja keskkond, nagu näiteks riie või tolm, kokkupuutel teiste kergesti süttivate materjalidega, näiteks tselluloosnitraati või teatavaid lahusteid sisaldava tolmuga, põhjustada süttimist soodustavaid tingimusi.

    VA1_HB_106

    VA2_HB_25

    VA2_HB_26

   • Kuivatus

    Praktilisel kogemusel põhinevad väärtused temperatuuril 20 °C ja 65 % suhtelise õhuniiskusega.

    Madalad temperatuurid ja kõrge õhuniiskus aeglustavad kuivamist.

    Kuivamine sõltub puidutüübist ja aluspinna imavusvõimest.

  • Tööseadmed/puhastus
   • Roller, airless/airmix spraying, flow cup gun
   • Töövahendid kohe peale kasutamist veega ja Aqua RK-898-Reinigungskonzentrat´ga puhastada.

    Utiliseerige puhastusjäägid nõuetekohaselt.

  • Hoiustamine/säilivus
   • Store frost-free and cool / protect for moisture / close containers
   • Shelf-life 12 months
   • Suletud originaalanumas jahedas, kuivas ja külma eest kaitstuna vähemalt 12 kuud.

  • Üldised juhised
   • DIN EN 71-3 „Teatud elementide migratsioon“:

    See toode vastab mänguasjades raskemetallide migratsiooni piirmäärale standardi DIN EN 71-3 kohaselt ning täidab sellega ühe paljudest muudest nõuetest laste mänguasjade ohutusele ELi mänguasjadirektiivi (2009/48/EÜ) kohaselt."

    H_HB_30

    H_HB_45

    Valmis värvitud puitdetailide pakkimisel kasutada õhku läbilaskvaid materjale.

    VA2_HB_23

    H_HB_28

    H_HB_27

    Täielikuks hooldamiseks ja säilitamise raames hooldamiseks soovitame kasutada õlitatud puitpindade hooldusvahendeid. Järgige hooldusvahendi tootja kasutusjuhendit.

    Õlitatud aknad ja välisuksed ei vasta mõõtuhoidvate puitdetailide pinnakatmise standarditele.

    Sertifitseeritud toodete ja pealisehitiste korral tuleb järgida vastavaid kontrollaruandeid/sertifikaate ja tehnilist andmelehte.

  • Utiliseerimisjuhis
   • Suuremad tootejäägid tuleb utiliseerida kehtivate eeskirjade kohaselt originaalpakendis. Täielikult tühjendatud pakendid tuleb viia ringlussevõtusüsteemidesse. Ei tohi käidelda koos olmeprügiga. Vältida kanalisatsiooni sattumist. Mitte tühjendada äravoolu.

  • Ohutus/eeskirjad
   • Täpsema info ohutuse kohta transpordil, ladustamisel ja töötlemisel, samuti utiliseerimise ja ökoloogia kohta leiate kehtivalt ohutuskaardilt.