• WV-891-Waschverdünnung

  Artiklinr 194831

  WV-891-Waschverdünnung

  Värvitoon: WV-891-Waschverdünnung | 1948
  Suurus / kogus

  Toote omadused

  Nimetatud väärtused on tüüpilised tooteomadused ja need ei ole siduvate toote spetsifikatsioonidena mõistetavad.

  Kasutusala

  • For professional users only
  • AW_HB_122

  Omadused

  • Solvent-based
  • Hea puhastustõhusus
  • Töötlus
   • Application temperature: min. 18 °C max. 25 °C
   • Sulgege avatud anum korralikult ja kasutage võimalikult kiiresti ära.

  • Hoiustamine/säilivus
   • Store frost-free and cool / protect for moisture / close containers
   • Säilib suletud originaalanumas jahedas, kuivas ja külmumise eest kaitstud kohas vähemalt 36 kuud.

  • Utiliseerimisjuhis
   • Suuremad tootejäägid tuleb utiliseerida kehtivate eeskirjade kohaselt originaalpakendis. Täielikult tühjendatud pakendid tuleb viia ringlussevõtusüsteemidesse. Ei tohi käidelda koos olmeprügiga. Vältida kanalisatsiooni sattumist. Mitte tühjendada äravoolu.

  • Ohutus/eeskirjad
   • Täpsema info ohutuse kohta transpordil, ladustamisel ja töötlemisel, samuti utiliseerimise ja ökoloogia kohta leiate kehtivalt ohutuskaardilt.