• Thinner & Brush Cleaner

  Artiklinr 134501

  Verdünnung & Pinselreiniger

  LANG_VARIANTE
  1345 | Verdünnung & Pinselreiniger
  Suurus / kogus

  Toote omadused

  Tihedus (20 °C) Approx. 0.78/cm³
  Leekpunkt Approx. 42 °C
  Lõhn Solvent-like

  Nimetatud väärtused on tüüpilised tooteomadused ja need ei ole siduvate toote spetsifikatsioonidena mõistetavad.

  Kasutusala

  • For use indoors and outdoors
  • Lahustipõhiste alküüdvaigulasuuride ja -värvide viskoossuse reguleerimine
  • Töövahendite puhastamine
  • AW_SpZ_22

  Omadused

  • Solvent-based
  • Mahe lõhn
  • Dearomatiseeritud
  • Hea puhastustõhusus
  • Töötlus
   • Lisage segamisega aeglaselt värvi või lasuuri sisse kuni soovitud konsistentsi saavutamiseni.

    Sulgege avatud anum korralikult ja kasutage võimalikult kiiresti ära.

  • Töötlemisjuhised
   • VA1_SpZ_23

  • Tööseadmed/puhastus
   • Eemaldage mahavalatud lahjendi koheselt puhastuslapiga. Koguge puhastuslapid tulekindlatesse jäätmekonteineritesse ja suunake jäätmekäitlusse.

  • Hoiustamine/säilivus
   • Store frost-free and cool / protect for moisture / close containers
   • Piiramatu

  • Utiliseerimisjuhis
   • Suuremad tootejäägid tuleb utiliseerida kehtivate eeskirjade kohaselt originaalpakendis. Täielikult tühjendatud pakendid tuleb viia ringlussevõtusüsteemidesse. Ei tohi käidelda koos olmeprügiga. Vältida kanalisatsiooni sattumist. Mitte tühjendada äravoolu.

  • Ohutus/eeskirjad
   • Täpsema info ohutuse kohta transpordil, ladustamisel ja töötlemisel, samuti utiliseerimise ja ökoloogia kohta leiate kehtivalt ohutuskaardilt.