• Thinner V 101
  • Thinner V 101

  Artiklinr 097805

  V 101

  Puhastus- ja lahjendusvahend

  Toote omadused

  Tihedus (20 °C) ca. 0,87 g/cm³
  Leekpunkt ca. 48 °C

  Nimetatud väärtused on tüüpilised tooteomadused ja need ei ole siduvate toote spetsifikatsioonidena mõistetavad.

  Kasutusala

  • Universaalne lahusti reageerimata reaktsioonivaikude lahjendamiseks ja puhastamiseks

  Omadused

  • Solvent-based
  • Hea puhastustõhusus
  • Hea lahjendusvõime
  • Hoiustamine/säilivus
   • Unlimited shelf-life
   • Piiramatu

  • Tarbimine
   • Olenevalt kasutamisest

  • Üldised juhised
   • Tagage töötlemise ja kuivamise ajal hea ventilatsioon.

    Täpsemad juhised töötlemise, süsteemiehituse ja loetletud toodete hoolduse kohta leiate uusimast tehnilisest infolehest ja Remmersi süsteemilahendustest.

  • Utiliseerimisjuhis
   • Suuremad tootejäägid tuleb utiliseerida kehtivate eeskirjade kohaselt originaalpakendis. Täielikult tühjendatud pakendid tuleb viia ringlussevõtusüsteemidesse. Ei tohi käidelda koos olmeprügiga. Vältida kanalisatsiooni sattumist. Mitte tühjendada äravoolu.

  • Ohutus/eeskirjad
   • Ainult kutsealaseks kasutamiseks!

    Lähemat infot ohutuse kohta transportimisel, ladustamisel, ümberkäimisel ning utiliseerimise ja ökoloogia kohta leiate ajakohaselt ohutuskaardilt.