• Epoxy Universal
 • Epoxy Universal Comp A
 • Epoxy Universal Comp A
 • Epoxy Universal Comp B
  • Epoxy Universal
  • Epoxy Universal Comp A
  • Epoxy Universal Comp A
  • Epoxy Universal Comp B

  Artiklinr 559211

  Epoxy Universal

  Värvitoon: Hall/Grau | 5592
  Värvitoon: Hall/Grau | 5592
  Valige värv
  Suurus / Kogus

  Toote omadused

  Komponent A

  Tihedus (20 °C) 1.37 g/cm³
  Toimeaine sisaldus 2000 mPa s

  Komponent B

  Tihedus (20 °C) 1.08 g/cm³
  Toimeaine sisaldus 5650 mPa s

  Segamine

  Tihedus (20 °C) 1.30 g/cm³
  Toimeaine sisaldus 1900 mPa s

  Reageerinud olekus.

  Klass Pragude katmine A 2 (> 0.25 mm)

  Nimetatud väärtused on tüüpilised tooteomadused ja need ei ole siduvate toote spetsifikatsioonidena mõistetavad.

  Kasutusala

  • AW_GR_41
  • AW_GR_42
  • AW_GR_200

  Omadused

  • Solvent-based
  • Staatiliselt pragusid kattev
  • Keemiliselt koormatav
  • Määritav ja pihustatav
  • Lahustit sisaldav
  • Töö ettevalmistamine
   • Nõuded aluspinnale

    Aluspind peab olema kandev, stabiilsete mõõtmetega, tugev, ilma lahtiste osadeta, tolmu-, õli-, rasvavaba, kummipuruta ja teiste nakkumist takistatavate aineteta.

    Krunditud pinna nakketõmbetugevus peab keskmiselt olema vähemalt 1,5 N/mm² (väikseim üksikväärtus vähemalt 1,0 N/mm²), survetugevus vähemalt 25 N/mm².

    Üldise ehitusjärelevalve kooskõlastuse raames teostatavatel töödel peab aluspind vastama üldisele ehitusjärelevalve loale. Tuleb kasutada seal nimetatud süsteemitooteid.

   • Ettevalmistused

    Aluspind tuleb asjakohasele mahuhoidvusele, nagu näiteks haavelpuhastuse või teemantlihvimise jaoks selliselt ettevalmistada, et see vastaks vajalikele nõuetele.

    U2_B_18

    U2_B_17

  • Valmistamine
   • Mixing ratio comp. A 75 : comp. B 25
   • Mixing time 3 min
   • Kombianum

    Tugevdaja (komp. B) lisatakse täismahus kruntmassile (komp A).

    Järgmiseks tuleb mass läbi segada aeglaselt töötava elektrilise segamismasinaga (ca. 300-400 U/min.).

    Segu valada ümber teise nõusse ja veelkord põhjalikult läbi segada.

    Segamisaeg vähemalt 3 min., mida tuleb ka jälgida.

    Laikude teke pinnal viitab ebapiisavale segamisele.

    ZBK_B_7

  • Töötlus
   • Application temperature: min. 10 °C max. 25 °C
   • By brush / By roller / Airless/airmix spraying
   • Pot life 60 min
   • Kõrgemad temperatuurid lühendavad, madalamad pikendavad etteantud aega.

  • Tööseadmed/puhastus
   • By brush / By roller / Airless/airmix spraying
   • Täpsemad andmed Remmersi tööriistadeprogrammist.

    Töövahendid ja võimalikud määrdunud kohad puhastada kohe ja värskes olekus lahjendiga V 103.

    Puhastamisel järgida üldiseid kaitse- ja puhastamismeetmeid.

  • Hoiustamine/säilivus
   • Store frost-free
   • Shelf-life 12 months
   • Avamata originaalpakendites jahedalt, kuivalt ja pakase ees kaitstult ladustatult vähemalt 12 kuud (komp. A) väi vähemalt 24 kuud (komp. B).

  • Kasutusnäited
   • Pinnakatte

    Kanda materjal ettevalmistatud pinnale ning ajada sobivate töövahenditega, nt epoksiidirulliga, ühtlaselt laiali.

  • Üldised juhised
   • Kõik eelnevalt nimetatud väärtused ja kulud on kindlaks tehtud laboritingimustel (20 °C) standardsete värvitoonidega. Ehitusplatsil töötlemisel võivad tekkida veidi kõrvale kalduvad väärtused.

    H_B_37

    H_B_38

    Pinna parendused ja olemasolevate pindade töötlemine toovad endaga kaasa nähtava ülemineku väljanägemises ja struktuuris.

    H_B_39

    Sõidetav kummirehvidega sõidukitega. Ei sobi metallist ja polüamiidrehvidega sõidukitele, samuti dünaamiliste punktkoormuste korral.

    Epoksiidivaik ei ole vastupidav UV-kiirtele ja ilmastikumõjudele.

    Edasised juhised töötlemise, süsteemiehituse ja loetletud toodete hoolduse kohta leiate uusimast tehnilisest infolehest ja Remmersi süsteemilahendustest.

  • Utiliseerimisjuhis
   • Suuremad tootejäägid tuleb utiliseerida kehtivate eeskirjade kohaselt originaalpakendis. Täielikult tühjendatud pakendid tuleb viia ringlussevõtusüsteemidesse. Ei tohi käidelda koos olmeprügiga. Vältida kanalisatsiooni sattumist. Mitte tühjendada äravoolu.

  • Ohutus/eeskirjad
   • Ainult erialaseks kasutamiseks!

    Lisateave transpordi ohutuse, ladustamise ja käitlemise, samuti utiliseerimise ja ökoloogia kohta leiate aktuaalselt ohutuskaardilt ja broźüürist "„Epoxidharze in der Bauwirtschaft und Umwelt“ (Saksa ehituskeemia e.V. 2 väljaanne 2009).