• Epoxy Universal
 • Epoxy Universal Comp A
 • Epoxy Universal Comp A
 • Epoxy Universal Comp B
  • Epoxy Universal
  • Epoxy Universal Comp A
  • Epoxy Universal Comp A
  • Epoxy Universal Comp B

  Artiklinr 559011

  Epoxy Universal

  Värvitoon: Must/Schwarz | 5590
  Värvitoon: Must/Schwarz | 5590
  Valige värv
  Suurus / kogus

  Toote omadused

  Komponent A

  Tihedus (20 °C) 1.37 g/cm³
  Toimeaine sisaldus 2000 mPa s

  Komponent B

  Tihedus (20 °C) 1.08 g/cm³
  Toimeaine sisaldus 5650 mPa s

  Segamine

  Tihedus (20 °C) 1.30 g/cm³
  Toimeaine sisaldus 1900 mPa s

  Reageerinud olekus.

  Klass Pragude katmine A 2 (> 0.25 mm)

  Nimetatud väärtused on tüüpilised tooteomadused ja need ei ole siduvate toote spetsifikatsioonidena mõistetavad.

  Kasutusala

  • AW_GR_41
  • AW_GR_42
  • AW_GR_200

  Omadused

  • Solvent-based
  • Staatiliselt pragusid kattev
  • Keemiliselt koormatav
  • Määritav ja pihustatav
  • Lahustit sisaldav
  • Töö ettevalmistamine
   • Nõuded aluspinnale

    Aluspind peab olema kandev, stabiilsete mõõtmetega, tugev, ilma lahtiste osadeta, tolmu-, õli-, rasvavaba, kummipuruta ja teiste nakkumist takistavate aineteta.

    Krunditud pinna nakketõmbetugevus peab keskmiselt olema vähemalt 1,5 N/mm² (väikseim üksikväärtus vähemalt 1,0 N/mm²), survetugevus vähemalt 25 N/mm².

    Üldise ehitusjärelevalve kooskõlastuse raames teostatavatel töödel peab aluspind vastama üldisele ehitusjärelevalve loale. Tuleb kasutada seal nimetatud süsteemitooteid.

   • Ettevalmistused

    Aluspind tuleb sobivate meetmetega, nt haavelpuhastuse või teemantlihvimisega selliselt ette valmistada, et see vastaks vajalikele nõuetele.

    U2_B_18

    U2_B_17

  • Valmistamine
   • Mixing ratio comp. A 75 : comp. B 25
   • Mixing time 3 min
   • Kombianum

    Kõvendaja (komp B) lisatakse täismahus kruntmassile (komp A).

    Järgmiseks tuleb mass läbi segada aeglaselt töötava elektrilise segamismasinaga

    (u 300–400 p/min).

    Segu valada ümber teise nõusse ja veel kord põhjalikult läbi segada.

    Segamisaeg vähemalt 3 min.

    Laikude teke pinnal viitab ebapiisavale segamisele.

    ZBK_B_7

  • Töötlus
   • Application temperature: min. 10 °C max. 25 °C
   • By brush / By roller / Airless/airmix spraying
   • Pot life 60 min
   • Kõrgemad temperatuurid lühendavad, madalamad pikendavad etteantud aega.

  • Tööseadmed/puhastus
   • By brush / By roller / Airless/airmix spraying
   • Täpsemad andmed Remmersi tööriistaprogrammist.

    Töövahendid ja võimalikud määrdunud kohad puhastada kohe ja värskes olekus lahjendiga V 103.

    Puhastamisel järgida üldiseid ohutus- ja puhastamismeetmeid.

  • Hoiustamine/säilivus
   • Store frost-free
   • Shelf-life 12 months
   • Avamata originaalpakendites jahedas, kuivas ja külmumise eest kaitstult ladustatult vähemalt 12 kuud (komp A) väi vähemalt 24 kuud (komp B).

  • Kasutusnäited
   • Kattevärv

    Kanda materjal ettevalmistatud pinnale ning ajada sobivate töövahenditega, nt epoksiidirulliga, ühtlaselt laiali.

  • Üldised juhised
   • Kõik eelnevalt nimetatud väärtused ja kulud on kindlaks tehtud laboritingimustes (20 °C) standardsete värvitoonidega. Ehitusplatsil töötlemisel võidakse saada veidi erinevad väärtused.

    H_B_37

    H_B_38

    Pinna parendused ja olemasolevate pindade töötlemine toovad endaga kaasa nähtava ülemineku väljanägemises ja struktuuris.

    H_B_39

    Sõidetav kummirehvidega sõidukitega. Ei sobi metallist ja polüamiidrehvidega sõidukitele, samuti dünaamiliste punktkoormuste korral.

    Epoksiid ei ole UV-kiirte ja ilmastikumõjudega kokkupuutel stabiilsed.

    Täpsemad juhised töötlemise, süsteemiehituse ja loetletud toodete hoolduse kohta leiate uusimast tehnilisest infolehest ja Remmersi süsteemilahendustest.

  • Utiliseerimisjuhis
   • Suuremad tootejäägid tuleb utiliseerida kehtivate eeskirjade kohaselt originaalpakendis. Täielikult tühjendatud pakendid tuleb viia ringlussevõtusüsteemidesse. Ei tohi käidelda koos olmeprügiga. Vältida kanalisatsiooni sattumist. Mitte tühjendada äravoolu.

  • Ohutus/eeskirjad
   • Ainult kutsealaseks kasutamiseks!

    Lisateave transpordi, ladustamise ja käitlemise aegse ohutuse, samuti utiliseerimise ja ökoloogia kohta leiate kehtivalt ohutuskaardilt ja brošüürist „Epoxidharze in der Bauwirtschaft und Umwelt“ (Saksa ehituskeemia e.V., 3. Ausgabe, Stand 2022).