• Crete Agrar Top

  Artiklinr 654503

  Crete Agrar Top

  Kaitsekiht

  Värvitoon: Hall/Grau | 6545
  Suurus / Kogus

  Toote omadused

  Segamine (3K)

  Tihedus (20 °C) 1,53 g/cm³ (3K-segu)
  Toimeaine sisaldus 1300 mPa s (3K-segu)

  Nimetatud väärtused on tüüpilised tooteomadused ja need ei ole siduvate toote spetsifikatsioonidena mõistetavad.

  Kasutusala

  • Kaitsevärv restpõrandatele
  • Kaitsevärv söödalaudadele
  • Kaitsevärv betoonpindadele põllumajanduses

  Omadused

  • Hea kulumiskindlus
  • Kõrge vastupidavus kemikaalidele
  • Libisemiskindel ja matt pealispind
  • Töö ettevalmistamine
   • Nõuded aluspinnale

    Aluspindadena on lubatud ainult restpõrandad, betoon- ja komposiittasandussegud.

    Tugevalt kahjustatud restpõrandad (nähtavad, jämedad täiteained) ei sobi kaitsevärviga katmiseks ning tuleb vajadusel välja vahetada.

    Aluspind peab olema kandev, stabiilsete mõõtmetega, tugev, ilma lahtiste osadeta, tolmu-, õli-, rasvavaba, kummipuruta ja teiste nakkumist takistatavate aineteta.

    Krunditud pinna nakketõmbetugevus peab keskmiselt olema vähemalt 1,5 N/mm² (väikseim üksikväärtus vähemalt 1,0 N/mm²), survetugevus vähemalt 25 N/mm².

    Aluspinnad tohivad olla mattniisked, aga ei tohi alla niiskuskihiga.

    Betoonmaks. 6 M-% niiskust

    Tsementmaks. 6 M-% niiskust

   • Ettevalmistused

    Aluspind tuleb asjakohasele mahuhoidvusele, nagu näiteks haavelpuhastuse või teemantlihvimise jaoks selliselt ettevalmistada, et see vastaks vajalikele nõuetele.

    Restpõrandad puhastada rootorharjaga kõrgsurvepesuriga („mustusefreesiga) täielikult mustusest ja saalungiõli jääkidest.

    Täitke murdekohad ja tühimikud aluspinnas Remmersi PSS süsteemidega tasapinnaliseks.

  • Töötlus
   • Application temperature: min. 10 °C max. 20 °C
   • By brush / By roller
   • Pot life 15 min
   • Kasutustingimused

    Materjali, ümbruskonna ja aluspinna temperatuur: min. +10 °C kuni maks. +20 °C

   • Kõrgemad temperatuurid lühendavad, madalamad pikendavad etteantud aega.

  • Tööseadmed/puhastus
   • By brush / By roller
   • Kummisiluja, epoksiidirull, patenteeritud segaja

   • Täpsemad andmed Remmersi tööriistadeprogrammist.

    Töövahendid ja määrdunud kohad viivitamatult puhastada Verdünnung V101-ga.

    Puhastamisel järgida üldiseid kaitse- ja puhastamismeetmeid.

  • Hoiustamine/säilivus
   • Store frost-free
   • Shelf-life 9 months
   • Avamata originaalanumas jahedas, kuivas ja külma eest kaitstud kohas säilib 9 kuud.

  • Tarbimine
   • Vt kasutusnäiteid

  • Kasutusnäited
   • Pinnakatte

    Kanda materjal ettevalmistatud pinnale ning ajada sobivate töövahenditega, nt epoksiidirulliga, ühtlaselt laiali.

    Restpõrandate puhul määrida värvi ka restide sisekülgedele.

    Vajalik on kahekordne pealekandmine.

    Tööetapi kohta: vähemalt 0,4 kg/m²

  • Üldised juhised
   • Kõik eelnevalt nimetatud väärtused ja kulud on kindlaks tehtud laboritingimustel (20 °C) standardsete värvitoonidega. Ehitusplatsil töötlemisel võivad tekkida veidi kõrvale kalduvad väärtused.

    Suurtel pindadel soovitame kasutada vaid ühe tootepartii materjale, et vältida värvi-, läike- ja struktuurierinevusi.

    Saadav pinnastruktuur sõltub tugevasti tingimustest ehitusobjektil ning töötlemisest. Sellega ei kuulu pinnastruktuur tootevastutuse alla.

    Väikesed kihipaksused ning madalad temperatuurid võivad väljanägemist halvendada.

    Libisev mehaaniline koormus põhjustab kriimustusi.

    Sõidetav kummirehvidega sõidukitega. Ei sobi metallist ja polüamiidrehvidega sõidukitele, samuti dünaamiliste punktkoormuste korral.

    Toode ei ole üldiselt värvistabiilne.

    Pinna parendused ja olemasolevate pindade töötlemine toovad endaga kaasa nähtava ülemineku väljanägemises ja struktuuris.

    Vähemalt kahte liiki koormuse (keemiline, mehaaniline, termiline koormus) samaaegsel esinemisel tuleb arvestada piiratud vastupidavusega.

    Edasised juhised töötlemise, süsteemiehituse ja loetletud toodete hoolduse kohta leiate uusimast tehnilisest infolehest ja Remmersi süsteemilahendustest.

  • Utiliseerimisjuhis
   • Suuremad tootejäägid tuleb utiliseerida kehtivate eeskirjade kohaselt originaalpakendis. Täielikult tühjendatud pakendid tuleb viia ringlussevõtusüsteemidesse. Ei tohi käidelda koos olmeprügiga. Vältida kanalisatsiooni sattumist. Mitte tühjendada äravoolu.

  • Ohutus/eeskirjad
   • Ainult erialaseks kasutamiseks!

    Lähemat infot ohutuse kohta transportimisel, ladustamisel, ümberkäimisel ning utiliseerimise ja ökoloogia kohta leiate ajakohaselt ohutuskaardilt.