Artiklinr 27001825

  Kvartsliiv 0,4-0,8

  LANG_VARIANTE
  270018 | Kvartsliiv 0,4–0,8 mm
  Suurus / Kogus

  Toote omadused

  Nimetatud väärtused on tüüpilised tooteomadused ja need ei ole siduvate toote spetsifikatsioonidena mõistetavad.

  Kasutusala

  • AW_GR_81

  Omadused

  • EG_GR_72
  • EG_GR_73
  • EG_GR_113
  • Hoiustamine/säilivus
   • Protect form moisture
   • Suletud originaalanumas jahedas, kuivas ja külma eest kaitstuna vähemalt 12 kuud.

  • Kasutusnäited
   • Puistematerjal

    Peale tahkumist eemaldage üleliigne kvartsliiv.

  • Üldised juhised
   • Maksimaalne täituvus sõltub kasutatud sideainest, kihi paksusest ja oludest ehitusplatsil.

    Edasised juhised töötlemise, süsteemiehituse ja loetletud toodete hoolduse kohta leiate uusimast tehnilisest infolehest ja Remmersi süsteemilahendustest.

  • Utiliseerimisjuhis
   • Suuremad tootejäägid tuleb utiliseerida kehtivate eeskirjade kohaselt originaalpakendis. Täielikult tühjendatud pakendid tuleb viia ringlussevõtusüsteemidesse. Ei tohi käidelda koos olmeprügiga. Vältida kanalisatsiooni sattumist. Mitte tühjendada äravoolu.

  • Ohutus/eeskirjad
   • Lähemat infot ohutuse kohta transportimisel, ladustamisel, ümberkäimisel ning utiliseerimise ja ökoloogia kohta leiate ajakohaselt ohutuskaardilt.