Artiklinr 27003025

  Kvartsliiv 0,1-0,3

  LANG_VARIANTE
  270030 | Kvartsliiv 0,1–0,3 mm
  Suurus / kogus

  Toote omadused

  Nimetatud väärtused on tüüpilised tooteomadused ja need ei ole siduvate toote spetsifikatsioonidena mõistetavad.

  Kasutusala

  • AW_GR_80

  Omadused

  • EG_GR_72
  • EG_GR_73
  • Töötlus
   • VA_B_4

  • Hoiustamine/säilivus
   • Protect form moisture
   • Kuivas kohas säilitades piiramatu.

  • Üldised juhised
   • Maksimaalne täituvus sõltub kasutatud sideainest, kihi paksusest ja oludest ehitusplatsil.

    Täpsemad juhised töötlemise, süsteemiehituse ja loetletud toodete hoolduse kohta leiate uusimast tehnilisest infolehest ja Remmersi süsteemilahendustest.

  • Utiliseerimisjuhis
   • Suuremad tootejäägid tuleb utiliseerida kehtivate eeskirjade kohaselt originaalpakendis. Täielikult tühjendatud pakendid tuleb viia ringlussevõtusüsteemidesse. Ei tohi käidelda koos olmeprügiga. Vältida kanalisatsiooni sattumist. Mitte tühjendada äravoolu.

  • Ohutus/eeskirjad
   • Ainult kutsealaseks kasutamiseks!

    Lähemat infot ohutuse kohta transportimisel, ladustamisel, ümberkäimisel ning utiliseerimise ja ökoloogia kohta leiate ajakohaselt ohutuskaardilt.