• Crete Filler FP Set
  • Crete Filler FP Set

  Artiklinr 686025

  Crete FP

  Kiire kruntimispahtel

  LANG_VARIANTE
  6860 | Crete FP
  Suurus / Kogus

  Toote omadused

  Segamine

  Tihedus (20 °C) 1,57 g/cm³ (4K-segu)

  Nimetatud väärtused on tüüpilised tooteomadused ja need ei ole siduvate toote spetsifikatsioonidena mõistetavad.

  Kasutusala

  • Kiire kruntimispahtel Crete-süsteemis

  Omadused

  • Kiire ületöödeldavus
  • Kõrge temperatuurikindlus
  • Veeauru läbilaskev.
  • Töö ettevalmistamine
   • Nõuded aluspinnale

    Aluspindadena on sobivad ainult betoon- ja tsemendipõhised komposiitpõrandad.

    Aluspind peab olema kandev, stabiilsete mõõtmetega, tugev, ilma lahtiste osadeta, tolmu-, õli-, rasvavaba, kummipuruta ja teiste nakkumist takistatavate aineteta.

    Aluspinna tõmbetugevus peab olema keskmiselt 1,5 N/mm² (madalaim väärtus min. 1,0N/mm² ), survetugevus peab olema vähemalt 25 N/mm².

    Betoonmaks. 6 M-% niiskust

    Tsementmaks. 6 M-% niiskust

   • Ettevalmistused

    Aluspind tuleb asjakohasele mahuhoidvusele, nagu näiteks haavelpuhastuse või teemantlihvimise jaoks selliselt ettevalmistada, et see vastaks vajalikele nõuetele.

    Täitke murdekohad ja tühimikud aluspinnas Remmersi PSS süsteemidega tasapinnaliseks.

    Süsteemist tingitult tehke vastavad sulundlõiked.

  • Töötlus
   • Application temperature: min. 10 °C max. 20 °C
   • Pot life 5 min
   • Kasutustingimused

    Materjali, ümbruskonna ja aluspinna temperatuur: vähemalt +10 °C kuni maksimaalselt +20 °C.
    Materjali temperatuur: +15 kuni +20 °C

   • Kõrgemad temperatuurid lühendavad, madalamad pikendavad etteantud aega.

  • Tööseadmed/puhastus
   • Mortar cover / Filling knife / Trowel application
   • Silumiskellu

   • Täpsemad andmed Remmersi tööriistadeprogrammist.

    Töövahendid ja määrdunud kohad viivitamatult puhastada Verdünnung V101-ga.

    Puhastamisel järgida üldiseid kaitse- ja puhastamismeetmeid.

  • Hoiustamine/säilivus
   • Store frost-free
   • Shelf-life 6 months
   • Avamata originaalpakendis jahedalt, kuivalt ja külmumise eest kaitstult ladustatult komp. B ja komp. D vähemalt 12 kuud ning komp. C ja komp. A vähemalt 6 kuud.

  • Kasutusnäited
   • Kruntimine

    Kandke materjal täielikult pinnale ja jaotage kohe silumiskelluga üle tera laiali. Aluspinna pinnapoorid tuleb täielikult sulgeda.

    umbes 0,6 - 2 kg/m² sideainet (olenevalt aluspinnast)

  • Üldised juhised
   • Kõik väärtused ja kulud on kindlaks määratud laboritingimustes (+20 °C). Ehitusobjektil võivad kulunormid erineda.

    Saadav pinnastruktuur sõltub tugevasti tingimustest ehitusobjektil ning töötlemisest. Sellega ei kuulu pinnastruktuur tootevastutuse alla.

    Ka korrektsel paigaldamisel ei saa välistada värvitooni erinevusi, paigaldusjälgi, ribade teket ja kerget loikude teket.

    Lühikese reaktsiooniaja tõttu tuleb pinnakattetööd hästi kavandada ja ette valmistada.

    Kihipaksuse ületamised võivad põhjustada mullide teket.

    Väikesed kihipaksused ning madalad temperatuurid võivad väljanägemist halvendada.

     

    Edasised juhised töötlemise, süsteemiehituse ja loetletud toodete hoolduse kohta leiate uusimast tehnilisest infolehest ja Remmersi süsteemilahendustest.

  • Utiliseerimisjuhis
   • Suuremad tootejäägid tuleb utiliseerida kehtivate eeskirjade kohaselt originaalpakendis. Täielikult tühjendatud pakendid tuleb viia ringlussevõtusüsteemidesse. Ei tohi käidelda koos olmeprügiga. Vältida kanalisatsiooni sattumist. Mitte tühjendada äravoolu.