Artiklinr 684526

  Värvitoon: Epoxy SIC Color | 6845
  Värvitoon: Epoxy SIC Color | 6845
  Valige värv
  Suurus / kogus

  Toote omadused

  Komponent A

  Tihedus (20 °C) 1.68 g/cm³
  Toimeaine sisaldus thixotropic

  Komponent B

  Tihedus (20 °C) 1.05 g/cm³
  Toimeaine sisaldus 130 mPa s

  Segamine

  Tihedus (20 °C) 1.53 g/cm³
  Toimeaine sisaldus thixotropic

  Nimetatud väärtused on tüüpilised tooteomadused ja need ei ole siduvate toote spetsifikatsioonidena mõistetavad.

  Kasutusala

  • Struktureeritud kõvateraline pinnakate
  • Elektrit juhtiv struktuurne pinnakate

  Omadused

  • Libisemiskindel
  • Elektrostaatilisi laenguid hajutav
  • Kulumiskindel
  • Mehaaniliselt koormatav
  • Keemiliselt koormatav
  • Reageerinud olekus füsioloogiliselt ohutu.
  • Töö ettevalmistamine
   • Nõuded aluspinnale

    Aluspind peab olema kandev, stabiilsete mõõtmetega, tugev, ilma lahtiste osadeta, tolmu-, õli-, rasvavaba, kummipuruta ja teiste nakkumist takistavate aineteta.

    Aluspinna nakke tõmbetugevus peab olema keskmiselt 1,5 N/mm² (madalaim üksikväärtus min. 1,0 N/mm²), survetugevus peab olema vähemalt 25 N/mm².

    Tingimata tuleb kasutada Remmersi epoksiidkrunte, epoksiidsilumispahtleid, või epoksiidmörte.

    U1_B_110

   • Ettevalmistused

    Enne kasutamist looge sile aluspind, nt silumispahteldusega.

    Detailsed andmed leiate vastava toote kehtivalt tehniliselt infolehelt.

  • Valmistamine
   • Mixing ratio comp. A 84.2 : comp. B 15.8
   • Mixing time 3 min
   • Kombianum

    Kõvendaja (komp B) lisatakse täismahus kruntmassile (komp A).

    Järgmiseks tuleb mass läbi segada aeglaselt töötava elektrilise segamismasinaga

    (u 300–400 p/min).

    Segu valada ümber teise nõusse ja veel kord põhjalikult läbi segada.

    Segamisaeg vähemalt 3 min.

    Laikude teke pinnal viitab ebapiisavale segamisele.

  • Töötlus
   • Application temperature: min. 12 °C max. 25 °C
   • Smoothing trowel
   • Pot life 30 min
   • Kõrgemad temperatuurid lühendavad, madalamad pikendavad etteantud aega.

  • Tööseadmed/puhastus
   • Smoothing trowel
   • Täpsemad andmed Remmersi tööriistaprogrammist.

    Töövahendid ja määrdunud kohad viivitamatult puhastada tootega "V V101"-ga.

    Puhastamisel järgida üldiseid ohutus- ja puhastamismeetmeid.

  • Hoiustamine/säilivus
   • Store frost-free
   • Shelf-life 12 months
   • Suletud originaalanumas jahedas, kuivas ja külma eest kaitstuna vähemalt 12 kuud.

  • Kasutusnäited
   • Tekstuuriga kate
  • Üldised juhised
   • Kõik eelnevalt nimetatud väärtused ja kulud on kindlaks tehtud laboritingimustes (20 °C) standardsete värvitoonidega. Ehitusplatsil töötlemisel võidakse saada veidi erinevad väärtused.

    Suurtel pindadel soovitame kasutada vaid ühe tootepartii materjali, et vältida värvi-, läike- ja struktuurierinevusi.

    Nõrgalt katvad värvitoonid (nt kollane, punane või oranž) mõjuvad kogemuslikult lasuurivalt, nii et on vajalik sobiva värvitooniga kruntimine.

    Elektrit juhtiva variandi korral ei tule nõrgalt katvaid värvitoone musta ristijuhtkihi kasutada.

    Enne kattekihi paigaldamist kontrollige juhtkihi toimivust ja dokumenteerige see mõõteprotokolliga.

    Madal õhuniiskus võib tekitada kõrgemaid elektritakistusi, ebaühtlasi või suuremaid kihipaksusi või isegi pinnakatte elektrijuhtivuse puudumist.

    Saadav pinnastruktuur sõltub tugevasti tingimustest ehitusobjektil ning töötlemisest. Sellega ei kuulu pinnastruktuur tootevastutuse alla.

    Väikesed kihipaksused ning madalad temperatuurid võivad väljanägemist halvendada.

    Rakendustest ja süsteemist tingitult võivad tiksotroopse pinnakattematerjali struktureerimisel õhu tõttu tekkida poorid, mis võivad kasutamisel määrduda.

    Libisev mehaaniline koormus põhjustab kriimustusi.

    Sõidetav kummirehvidega sõidukitega. Ei sobi metallist ja polüamiidrehvidega sõidukitele, samuti dünaamiliste punktkoormuste korral.

    Epoksiid ei ole UV-kiirte ja ilmastikumõjudega kokkupuutel stabiilsed.

    Pinna parendused ja olemasolevate pindade töötlemine toovad endaga kaasa nähtava ülemineku väljanägemises ja struktuuris.

    Süsteemi omadustest tulenevalt tuleb libisemiskindla kattematerjali puhul võrreldes siledapinnalise kattematerjaliga arvestada suurema puhastusvajadusega, mistõttu tuleks reeglina kasutada pehmete harjadega puhastusmasinaid.

    Täpsemad juhised töötlemise, süsteemiehituse ja loetletud toodete hoolduse kohta leiate uusimast tehnilisest infolehest ja Remmersi süsteemilahendustest.

  • Utiliseerimisjuhis
   • Suuremad tootejäägid tuleb utiliseerida kehtivate eeskirjade kohaselt originaalpakendis. Täielikult tühjendatud pakendid tuleb viia ringlussevõtusüsteemidesse. Ei tohi käidelda koos olmeprügiga. Vältida kanalisatsiooni sattumist. Mitte tühjendada äravoolu.