• Copper Tape

  Artiklinr 455102

  Kupferlitze

  LANG_VARIANTE
  4551 | Kupferlitze
  Suurus / Kogus

  Toote omadused

  Nimetatud väärtused on tüüpilised tooteomadused ja need ei ole siduvate toote spetsifikatsioonidena mõistetavad.

  Kasutusala

  • AW_GR_106
  • AW_GR_139

  Omadused

  • EG_GR_100
  • Töö ettevalmistamine
   • Nõuded aluspinnale

    U1_B_18

    Enne kasutamist looge sile aluspind, nt silumispahteldusega.

    Tingimata tuleb kasutada Remmersi epoksiidkrunte, epoksiidsilumispahtleid, või epoksiidmörte.

    Leidke üksikasjalikud andmed vastava toote ajakohasest tehnilisest infolehest ning süsteemisoovitustest.

   • Ettevalmistused

    Paigaldage enne kasutamist olenevalt pinna suurusest ja kujust maanduselemendid ja vasktraadid. Tuleb tagada, et pinna mitte ükski punkt ei oleks rohkem kui 10 meetri kaugusel maanduspunktist või sellega ühendatud vasktraadist.

    U1_B_66

  • Hoiustamine/säilivus
   • Protect form moisture
   • Kuivas kohas säilitades piiramatu.

  • Ohutus/eeskirjad
   • Lähemat infot ohutuse kohta transportimisel, ladustamisel, ümberkäimisel ning utiliseerimise ja ökoloogia kohta leiate ajakohaselt ohutuskaardilt.