Artiklinr 683826

  Epoxy SIC Color ESD

  Värvitoon: Eritoon alates 100 kg | 6838
  Suurus / Kogus

  Toote omadused

  Komponent A

  Tihedus (20 °C) 1.70 g/cm³
  Toimeaine sisaldus thixotropic

  Komponent B

  Tihedus (20 °C) 1.05 g/cm³
  Toimeaine sisaldus 130 mPa s

  Segamine

  Tihedus (20 °C) 1.56 g/cm³
  Toimeaine sisaldus thixotropic

  * Fire test class in defined systems (see test report on fire classification: Remmers conductive systems)

  Nimetatud väärtused on tüüpilised tooteomadused ja need ei ole siduvate toote spetsifikatsioonidena mõistetavad.

  Kasutusala

  • AW_GR_298

  Omadused

  • Libisemiskindel
  • Elektrostaatilisi laenguid hajutav / ESD-nõuetele vastav
  • EG_GR_118
  • EG_GR_119
  • EG_GR_120
  • Kulumiskindel
  • Mehaaniliselt koormatav
  • Keemiliselt koormatav
  • Reageerinud olekus füsioloogiliselt ohutu.
  • Töö ettevalmistamine
   • Nõuded aluspinnale

    Aluspind peab olema kandev, stabiilsete mõõtmetega, tugev, ilma lahtiste osadeta, tolmu-, õli-, rasvavaba, kummipuruta ja teiste nakkumist takistatavate aineteta.

    Tingimata tuleb kasutada Remmersi epoksiidkrunte, epoksiidsilumispahtleid, või epoksiidmörte.

   • Ettevalmistused

    Enne kasutamist looge sile aluspind, nt silumispahteldusega.

    Paigaldage enne kasutamist olenevalt pinna suurusest ja kujust maanduselemendid ja vasktraadid. Tuleb tagada, et pinna mitte ükski punkt ei oleks rohkem kui 10 meetri kaugusel maanduspunktist või sellega ühendatud vasktraadist.

    Detailsed andmed leiate vastava toote tehniliselt infolehelt.

  • Valmistamine
   • Mixing time 3 min
   • Kombianum

    Tugevdaja (komp. B) lisatakse täismahus kruntmassile (komp A).

    Järgmiseks tuleb mass läbi segada aeglaselt töötava elektrilise segamismasinaga (ca. 300-400 U/min.).

    Segu valada ümber teise nõusse ja veelkord põhjalikult läbi segada.

    Segamisaeg vähemalt 3 min., mida tuleb ka jälgida.

    Laikude teke pinnal viitab ebapiisavale segamisele.

  • Töötlus
   • Smoothing trowel
   • Pot life 30 min
   • Kõrgemad temperatuurid lühendavad, madalamad pikendavad etteantud aega.

  • Tööseadmed/puhastus
   • Smoothing trowel
   • Täpsemad andmed Remmersi tööriistadeprogrammist.

    Töövahendid ja määrdunud kohad viivitamatult puhastada Verdünnung V101-ga.

    Puhastamisel järgida üldiseid kaitse- ja puhastamismeetmeid.

  • Hoiustamine/säilivus
   • Store frost-free
   • Shelf-life 12 months
   • Avamata originaalpakendites jahedalt, kuivalt ja pakase ees kaitstult ladustatult vähemalt 12 kuud (komp. A) väi vähemalt 24 kuud (komp. B).

  • Kasutusnäited
   • Tekstuuriga kate
  • Üldised juhised
   • Kõik eelnevalt nimetatud väärtused ja kulud on kindlaks tehtud laboritingimustel (20 °C) standardsete värvitoonidega. Ehitusplatsil töötlemisel võivad tekkida veidi kõrvale kalduvad väärtused.

    Suurtel pindadel soovitame kasutada vaid ühe tootepartii materjale, et vältida värvi-, läike- ja struktuurierinevusi.

    Nõrgalt katvad värvitoonid (nt kollane, punane või oranž) mõjuvad kogemuslikult lasuurivalt, nii et on vajalik sobiva värvitooniga kruntimine.

    Madalad õhuniiskused võivad tekitada kõrgemaid elektritakistusi, ebaühtlasi või suuremaid kihipaksusi või isegi pinnakatte elektrilise juhtivuse puudumist.

    H_B_197

    Saadav pinnastruktuur sõltub tugevasti tingimustest ehitusobjektil ning töötlemisest. Sellega ei kuulu pinnastruktuur tootevastutuse alla.

    Väikesed kihipaksused ning madalad temperatuurid võivad väljanägemist halvendada.

    Rakendustest ja süsteemist tingitult võivad tiksotroopse pinnakattematerjali struktureerimisel õhu tõttu tekkida poorid, mis võivad kasutamisel määrduda.

    Libisev mehaaniline koormus põhjustab kriimustusi.

    Sõidetav kummirehvidega sõidukitega. Ei sobi metallist ja polüamiidrehvidega sõidukitele, samuti dünaamiliste punktkoormuste korral.

    Epoksiidivaik ei ole vastupidav UV-kiirtele ja ilmastikumõjudele.

    Pinna parendused ja olemasolevate pindade töötlemine toovad endaga kaasa nähtava ülemineku väljanägemises ja struktuuris.

    Süsteemi omadustest tulenevalt tuleb libisemiskindla kattematerjali puhul võrreldes siledapinnalise kattematerjaliga arvestada suurema puhastusvajadusega, mistõttu tuleks reeglina kasutada pehmete harjadega puhastusmasinaid.

    Edasised juhised töötlemise, süsteemiehituse ja loetletud toodete hoolduse kohta leiate uusimast tehnilisest infolehest ja Remmersi süsteemilahendustest.

  • Utiliseerimisjuhis
   • Suuremad tootejäägid tuleb utiliseerida kehtivate eeskirjade kohaselt originaalpakendis. Täielikult tühjendatud pakendid tuleb viia ringlussevõtusüsteemidesse. Ei tohi käidelda koos olmeprügiga. Vältida kanalisatsiooni sattumist. Mitte tühjendada äravoolu.

  • Ohutus/eeskirjad
   • Ainult erialaseks kasutamiseks!

    Lisateave transpordi ohutuse, ladustamise ja käitlemise, samuti utiliseerimise ja ökoloogia kohta leiate aktuaalselt ohutuskaardilt ja broźüürist "„Epoxidharze in der Bauwirtschaft und Umwelt“ (Saksa ehituskeemia e.V. 2 väljaanne 2009).