Artiklinr 654201

  LANG_VARIANTE
  6542 | Crete ACC
  Suurus / kogus

  Toote omadused

  1K Tarne

  Tihedus (20 °C) 0.96 g/cm³
  Viskoossus (20 ° C) 600 mPa s

  Nimetatud väärtused on tüüpilised tooteomadused ja need ei ole siduvate toote spetsifikatsioonidena mõistetavad.

  Kasutusala

  Omadused

  • EG_GR_178
  • EG_GR_224
  • Hoiustamine/säilivus
   • Store frost-free
   • Shelf-life 9 months
   • Avamata originaalanumas jahedas, kuivas ja külma eest kaitstud kohas säilib 9 kuud.

  • Üldised juhised
   • H_B_194

    H_B_195

    H_B_196

    H_B_182

  • Utiliseerimisjuhis
   • Suuremad tootejäägid tuleb utiliseerida kehtivate eeskirjade kohaselt originaalpakendis. Täielikult tühjendatud pakendid tuleb viia ringlussevõtusüsteemidesse. Ei tohi käidelda koos olmeprügiga. Vältida kanalisatsiooni sattumist. Mitte tühjendada äravoolu.