• Induline LW-718 WF
 • Induline LW-718 WF
  • Induline LW-718 WF
  • Induline LW-718 WF

  Artiklinr 266920

  Induline LW-718 WF

  Värvitoon: Induline LW-718 WF | 2669
  Värvitoon: Induline LW-718 WF | 2669
  Valige värv
  Suurus / kogus

  Toote omadused

  Sideaine Acrylate system
  Tihedus (20 °C) Approx. 1.08 g/cm³
  Lõhn Characteristic

  Nimetatud väärtused on tüüpilised tooteomadused ja need ei ole siduvate toote spetsifikatsioonidena mõistetavad.

  Kasutusala

  • For use indoors and wood not directly exposed to weather
  • for elements with limited dimensional stability
  • for not dimensionally stable elements
  • For professional users only
  • Puit sisetingimustes
  • Mitte otseste ilmastikumõjude käes olev puit välistingimustes
  • AW_HK_18
  • Mõõtu mittehoidvatele ja piiratud mõõtuhoidvusega puitdetailidele
  • Katusekonstruktsioonid
  • Seina- ja laekatetele
  • Seina- ja laekonstruktsioonid
  • Lettide ja näitusestendide ehitus
  • Teatri- ja lavakonstruktsioonid
  • Puitmajad
  • Laudad, kuurid

  Omadused

  • Water-based
  • EG_HK_17
  • EG_HB_9
  • EG_HK_18
  • Kiire kuivamine: 2 kihti ühe päevaga.
  • Vesi baasil: töövahendid puhastada veega.
  • EG_HK_54
  • Töö ettevalmistamine
   • Nõuded aluspinnale

    Aluspind peab olema puhas, kuiv, tolmu- ja rasvavaba, ilma lahtiste osakesteta ning nõuetekohaselt ette valmistatud.

    Mõõtu mittehoidvad ja piiratud mõõtuhoidvusega puitdetailid: puidu niiskus max 18 %

   • Ettevalmistused

    U2_HK_3

  • Töötlus
   • Temperature of the material, air and substrate: from min. +15 °C to max. +25 °C
   • Stir before use
   • Board coating machine/ brushing machine
   • Airless/airmix spraying / Flow cup gun / By brush
   • Toode hästi läbi segada, nii töö ajal kui ka peale pause.

    Värvides, pihustades

    Püstoliga: düüsi suurus: 2,0 - 2,5 mm, pihustatav õhurõhk: 2,0-3,0 baari.

    VA1_D_31

    Airmix-pihustamine, düüs: 0,28–0,33 mm, materjali rõhk: 70–90 bar, pulverisaatori hurõhk: 1–2 bar.

    VA1_HK_11

    Sulgege avatud anum korralikult ja kasutage võimalikult kiiresti ära.

  • Töötlemisjuhised
   • Drying time: can be worked over after 4 h
   • Kontrollige proovipinnal aluspinnaga sobivust, nakkumist ja värvitooni.

    Töödeldud ehitusdetaile peab kaitsma vihma ja niiskuse eest (siseruumid, kaetud ehitised jne.) ning neid ei tohi jätta ilmastikumõjutuste kätte.

   • Kuivatus

    Praktilisel kogemusel põhinevad väärtused temperatuuril 20 °C ja 65 % suhtelise õhuniiskusega.

    Madal temperatuur, vähene õhuvahetus ja kõrge õhuniiskus aeglustavad kuivamist.

  • Tööseadmed/puhastus
   • Board coating machine/ brushing machine
   • Airless/airmix spraying / Flow cup gun / By brush
   • Töövahendid kohe peale kasutamist veega ja Aqua RK-898-Reinigungskonzentrat´ga puhastada.

    Utiliseerige puhastusjäägid nõuetekohaselt.

  • Hoiustamine/säilivus
   • Store frost-free and cool / protect for moisture / close containers
   • Shelf-life 12 months
   • Korralikult suletud originaalanumas ja lastele kättesaamatus kohas, kuivas, jahedas ja otsese päikesekiirguse kui ka pakase eest kaitstuna hea ventilatsiooniga ruumis. Laoruumides suitsetamine keelatud.

    Suletud originaalanumas jahedas, kuivas ja külma eest kaitstuna vähemalt 12 kuud.

  • Üldised juhised
   • H_HK_9

    H_HK_10

    Hooldus ja renoveerimine:

    H_HK_8

    H_HK_12

  • Utiliseerimisjuhis
   • Suuremad tootejäägid tuleb utiliseerida kehtivate eeskirjade kohaselt originaalpakendis. Täielikult tühjendatud pakendid tuleb viia ringlussevõtusüsteemidesse. Ei tohi käidelda koos olmeprügiga. Vältida kanalisatsiooni sattumist. Mitte tühjendada äravoolu.

  • Ohutus/eeskirjad
   • Täpsema info ohutuse kohta transpordil, ladustamisel ja töötlemisel, samuti utiliseerimise ja ökoloogia kohta leiate kehtivalt ohutuskaardilt.