Artiklinr 300501

  VZ MB

  LANG_VARIANTE
  3005 | VZ MB
  Suurus / Kogus

  Toote omadused

  Välimus Clear liquid
  Tihedus (20 °C) Approx. 1.02 g/cm³
  Konsistents Fluid

  Nimetatud väärtused on tüüpilised tooteomadused ja need ei ole siduvate toote spetsifikatsioonidena mõistetavad.

  Kasutusala

  • AW_MB_1

  Omadused

  • EG_MB_1
  • Töötlus
   • Application temperature: min. 5 °C max. 30 °C
   • VA1_MB_5

    VA1_MB_3

    VA1_MB_7

    VA1_MB_4

     

  • Hoiustamine/säilivus
   • Store frost-free and cool / protect for moisture / close containers
   • Shelf-life 9 months
   • BX_LG_13

  • Üldised juhised
   • Kõrvalekalded kehtivatest eeskirjadest tuleb kokku leppida.

    Projekteerimisel ja teostamisel järgige oleasolevaid kaitsetunnistusi.

  • Utiliseerimisjuhis
   • Suuremad tootejäägid tuleb utiliseerida kehtivate eeskirjade kohaselt originaalpakendis. Täielikult tühjendatud pakendid tuleb viia ringlussevõtusüsteemidesse. Ei tohi käidelda koos olmeprügiga. Vältida kanalisatsiooni sattumist. Mitte tühjendada äravoolu.

  • Ohutus/eeskirjad
   • Täpsema info ohutuse kohta transpordil, ladustamisel ja töötlemisel, samuti utiliseerimise ja ökoloogia kohta leiate kehtivalt ohutuskaardilt.