Artiklinr 021020

  SL Fill Q4

  Värvitoon:
  Vana Valge (Oma Värv)/Altweiß (Eigenfarbe) | 0210
  Suurus / Kogus

  Toote omadused

  Suurim terasuurus ≤ 0.1 mm
  Kihi paksus Seamless to max. 2 mm
  Puistetihedus Approx. 1.1 kg/dm³
  Veevajadus Approx. 7.0-8.0 l/20 kg
  Veeimavuskoefitsent W24 > 1 kg/m²
  Veeauru läbilaskvus µ < 14
  Survetugevus klass CS II (1.5 - 5.0 N/mm²)

  Nimetatud väärtused on tüüpilised tooteomadused ja need ei ole siduvate toote spetsifikatsioonidena mõistetavad.

  Kasutusala

  • For use indoors
  • AW_M_630
  • Peente, suletud ja värvitavate krohvipindade valmistamine
  • AW_iQ_16

  Omadused

  • EG_M_125
  • Hästi lihvitav
  • Hea nakkuvus
  • EG_M_172
  • Töö ettevalmistamine
   • Nõuded aluspinnale

    Kandevõimeline, puhas ja tolmuvaba.

   • Ettevalmistused

    Niisutada aluspind eelnevalt mattniiskeks.

  • Töötlus
   • Application temperature: min. 5 °C max. 30 °C
   • Toothed trowel / toothed blade
   • Kanda toode pinnale soovitud kihi paksusega.

    Siluda pealispind sobiva töövahendiga.

    Pärast kõvenemist lihvitav.

     

  • Töötlemisjuhised
   • Tahkunud mörti ei tohi ei värske mördi ega veega uuesti pinnalekantavaks muuta.

    Kaitsta liiga kiire kuivamise eest.

    Peened juuspraod ei kujuta endast ohtu ja ei ole reklamatsiooni põhjuseks, kuna need ei mõjuta toote omadusi.

  • Tööseadmed/puhastus
   • Toothed trowel / toothed blade
   • GR_HW_6

    Puhastage töövahendid kohe peale kasutamist veega.

  • Hoiustamine/säilivus
   • Protect form moisture
   • Shelf-life 12 months
   • Kuivas kohas, suletud originaalanumas u. 12 kuud.

  • Üldised juhised
   • H_M_1

    Pärast kuivamist ja kõvenemist püsima jääv värvitoon sõltub ümbruskonna tingimustest ja töötlemismeetodist. Nii mõjub värskelt silutud pealispind heledamana kui näiteks pind, mida on silutud hiljem või mida on karestatud. Ühe ja sama tooteartikli erinev teralisus võib põhjustada värvitooni kerget erinevust. Värvimuutust võib põhjustada ka niiskuse mõjul värvi andev aluspind.

    Võib sisaldada püriidi (raudsulfiid) jääke.

    Mitte kasutada kipsi sisaldavatel aluspindadel!

    Segamiseks kasutatav vesi peab olema joogivee kvaliteediga.

    Sisaldab vähesel määral kromiiti vastavalt direktiivile 2003/53/EÜ.

    Tehke alati proovipin(na)d!

    Kõrvalekalded kehtivatest eeskirjadest tuleb kokku leppida.

    Projekteerimisel ja teostamisel järgige oleasolevaid kaitsetunnistusi.

  • Utiliseerimisjuhis
   • Suuremad tootejäägid tuleb utiliseerida kehtivate eeskirjade kohaselt originaalpakendis. Täielikult tühjendatud pakendid tuleb viia ringlussevõtusüsteemidesse. Ei tohi käidelda koos olmeprügiga. Vältida kanalisatsiooni sattumist. Mitte tühjendada äravoolu.

  • Ohutus/eeskirjad
   • Täpsema info ohutuse kohta transpordil, ladustamisel ja töötlemisel, samuti utiliseerimise ja ökoloogia kohta leiate kehtivalt ohutuskaardilt.