Artiklinr 528025

  rotec Glaspudermehl

  rotec õrnpritsimisvahend, ei ohusta silikooni

  Teralisus
  LANG_VARIANTE
  5280 | A0
  Suurus / Kogus

  Toote omadused

  Puistetihedus Ca. 1,05 - 1,4 g/cm³

  Nimetatud väärtused on tüüpilised tooteomadused ja need ei ole siduvate toote spetsifikatsioonidena mõistetavad.

  Kasutusala

  • rotec õrnpritsimismeetod

  Omadused

  • Sünteetiline õrnpritsimisgranulaat
  • Materjali säästev
  • Optimaalne mõju pinna minimaalsel eemaldamisel
  • Silikoosi oht pritsimisvahendite tõttu puudub
  • Kasutatav vastavalt BGR 500 peatükk 2.24 nõuetele
  • Keskkonnasõbralik pritsimisvahend ISO 11126-4 N/CS/G järgi
  • Töö ettevalmistamine
   • Ettevalmistused

    Kõrval olevad puitdetailid ja plastid, mis ei tohi tootega kokku puutuda, tuleb kinni katta.

  • Töötlus
   • Application temperature: min. 5 °C max. 40 °C
   • Kasutustingimused

    Materjali, ümbruskonna ja aluspinna temperatuur: väh. +5 °C kuni max. +40° C

   • Töötlemine rotec õrnpritsimisseadmega.

  • Töötlemisjuhised
   • Pritsimisvahendi terasuurus oleneb eemaldatava materjali aluspinnast.

    Mida tundlikum aluspind, seda peenema terasuurusega pritsimisvahend tuleb valida.

    Järgige täiendavat tehnilist teavet.

  • Tööseadmed/puhastus
   • rotec õrnpritsimisseade

  • Hoiustamine/säilivus
   • Protect form moisture
   • Avamata originaalpakendis kuivalt hoitav väh. 36 kuud.

  • Tarbimine
   • 40 - 100 kg/h

  • Üldised juhised
   • Palun järgige pritsimisseadme tootja andmeid.

    Kasutage poosavalt suuri, omadusi näitavaid proovipinda(pindu).

    Kõrvalekalded kehtivatest eeskirjadest tuleb kokku leppida.

    Projekteerimisel ja teostamisel järgige oleasolevaid kaitsetunnistusi.

  • Utiliseerimisjuhis
   • Suuremad tootejäägid tuleb utiliseerida kehtivate eeskirjade kohaselt originaalpakendis. Täielikult tühjendatud pakendid tuleb viia ringlussevõtusüsteemidesse. Ei tohi käidelda koos olmeprügiga. Vältida kanalisatsiooni sattumist. Mitte tühjendada äravoolu.

    Pärast kasutamist saastunud olla võiv materjal tuleb käidelda vastavalt kehtivatele eeskirjadele.

  • Ohutus/eeskirjad
   • Täpsema info ohutuse kohta transpordil, ladustamisel ja töötlemisel, samuti utiliseerimise ja ökoloogia kohta leiate kehtivalt ohutuskaardilt.