• Clean FP

  Artiklinr 066601

  Clean FP

  LANG_VARIANTE
  0666 | Clean FP
  Suurus / Kogus

  Toote omadused

  Välimus Yellowish
  pH-väärtus (20 °C) Approx. 5.0
  Viskoossus Approx. 1800 mPa∙s
  Kandematerjal Water

  Nimetatud väärtused on tüüpilised tooteomadused ja need ei ole siduvate toote spetsifikatsioonidena mõistetavad.

  Kasutusala

  • For use outdoors
  • AW_R_3
  • AW_R_4

  Omadused

  • Water-based
  • EG_R_6
  • EG_R_7
  • EG_R_8
  • EG_R_9
  • Töö ettevalmistamine
   • Ettevalmistused

    Eemaldage suur mustus mehaaniliselt.

  • Töötlus
   • Application temperature: min. 5 °C max. 30 °C
   • Scrubber
   • By brush/By roller/ Scrub brush/ High pressure cleaner
   • Kasutage materjali sobiva seadmega.

    VA1_R_32

    VA1_R_9

    VA1_R_10

    VA1_R_11

    Puhastusvahend tuleb jäägitult eemaldada.

    Vajadusel korrata protsessi.

  • Töötlemisjuhised
   • Mitte eelnevalt niisutada!

    Kõrval olevad puitdetailid ja plastid, mis ei tohi tootega kokku puutuda, tuleb kinni katta.

    Tuleb kasutada vajalikke kogumisvahendeid.

  • Tööseadmed/puhastus
   • Scrubber
   • By brush/By roller/ Scrub brush/ High pressure cleaner
   • Puhastage töövahendid kohe pärast kasutamist veega.

  • Hoiustamine/säilivus
   • Store frost-free and cool / protect for moisture / close containers
   • Säilib suletud originaalanumas jahedas, kuivas ja külmumise eest kaitstud kohas vähemalt 36 kuud.

  • Tarbimine
   • Total application/absorption rate 0.1 - 0.3 kg Total / m²
   • Täpne kogus arvestada välja piisavalt suure proovipinna alusel.

  • Üldised juhised
   • VA2_R_3

    Tuleb arvestada aktuaalseid reeglistikke ja seadusega kehtestatud nõudeid.

    Projekteerimisel ja teostamisel järgige oleasolevaid kaitsetunnistusi.

    Tehke alati proovipin(na)d!

  • Utiliseerimisjuhis
   • Toimeaine jäägid ja toimeainet sisaldavad pesuveed ei tohi sattuda pinnakanalisatsiooni. Koguge pesuveed kokku ja suunake need vastavalt kohalikele määrustele jäätmekäitlusse/heitveekanalisatsiooni. Juhised andmelehel DWA-M 370 „Fassaadide puhastamisel ja kihtide eemaldamisel tekkivad jäätmed ja heitveed“.

    Objektist tuleb teavitada vastavat ametkonda.

  • Ohutus/eeskirjad
   • Täpsema info ohutuse kohta transpordil, ladustamisel ja töötlemisel, samuti utiliseerimise ja ökoloogia kohta leiate kehtivalt ohutuskaardilt.