• AGE

  Artiklinr 136801

  AGE

  LANG_VARIANTE
  1368 | AGE
  Suurus / Kogus

  Toote omadused

  Nimetatud väärtused on tüüpilised tooteomadused ja need ei ole siduvate toote spetsifikatsioonidena mõistetavad.

  Kasutusala

  • For use on floors/walls/ceilings indoors and outdoors
  • Dispersioon- ja puhasakrülaatvärvide, tehisvaikude-, nitro- ja piirituslaki, matistava aine, polituuride ning graffiti lahustamine
  • Puitpinnad, metallist ja mineraalsed aluspinnad

  Omadused

  • Pastakujuline
  • Suure tõhususega
  • Pikk lahtine töötlemisaeg
  • N-metüül-pürrolidoon-, CKW- ja leelisevaba
  • Biloogiliselt lagunev
  • Töö ettevalmistamine
   • Ettevalmistused

    Eemaldage suur mustus mehaaniliselt.

  • Töötlus
   • Application temperature: min. 5 °C max. 30 °C
   • By brush / By roller/ Low pressure spraying
   • Kasutage materjali sobiva seadmega.

    Toimeaeg olenevalt aluspinnast, peitsitavatest materjalidest, kihipaksustest ja ümbruse kliimast.

    Pärast piisavat toimeaega eemaldage vana värvikiht sobiva tööriistaga mehaaniliselt.

    Vajadusel korrata protsessi.

    Puhastusvahend tuleb jäägitult eemaldada.

  • Töötlemisjuhised
   • Vajadusel tagage piisav tuulutus.

    Kõrval olevad puitdetailid ja plastid, mis ei tohi tootega kokku puutuda, tuleb kinni katta.

    Tuleb kasutada vajalikke kogumisvahendeid.

    Vajad. pikendage reaktsiooniaega PE-kilega kinnikatmise teel.

  • Tööseadmed/puhastus
   • By brush / By roller/ Low pressure spraying
   • Puhastage töövahendid kohe pärast kasutamist veega.

  • Hoiustamine/säilivus
   • Store frost-free and cool / protect for moisture / close containers
   • Shelf-life 12 months
   • Suletud originaalanumas jahedas, kuivas ja külma eest kaitstuna vähemalt 12 kuud.

  • Tarbimine
   • Total application/absorption rate 0.3 kg - 0.5 kg Total / m²
   • Täpne kogus arvestada välja piisavalt suure proovipinna alusel.

  • Üldised juhised
   • Tuleb arvestada aktuaalseid reeglistikke ja seadusega kehtestatud nõudeid.

    Projekteerimisel ja teostamisel järgige oleasolevaid kaitsetunnistusi.

    Tehke alati proovipin(na)d!

  • Utiliseerimisjuhis
   • Toimeaine jäägid ja toimeainet sisaldavad pesuveed ei tohi sattuda pinnakanalisatsiooni. Koguge pesuveed kokku ja suunake need vastavalt kohalikele määrustele jäätmekäitlusse/heitveekanalisatsiooni. Juhised andmelehel DWA-M 370 „Fassaadide puhastamisel ja kihtide eemaldamisel tekkivad jäätmed ja heitveed“.

    Objektist tuleb teavitada vastavat ametkonda.

  • Ohutus/eeskirjad
   • Täpsema info ohutuse kohta transpordil, ladustamisel ja töötlemisel, samuti utiliseerimise ja ökoloogia kohta leiate kehtivalt ohutuskaardilt.