Pragude parandamine

Remmersi spiraalankrusüsteem - lihtne ja püsiv

Praod müüritises tuleb parandada, ükskõik mis on nende põhjused. Remmersi spiraalankrusüsteemiga ühendatakse müüritise osad lihtsal ja sealjuures väga efektiivsel viisil omavahel uuesti kokku, nii et luuakse jälle seotis. Spiraalankrud puudutavad renoveeritavat müüritist ainult minimaalselt, sest need paigaldatakse vuukidesse. Sealjuures saab isegi rebenenud kivisid taaskasutada. See on ka üks põhjustest, miks spiraalankrud on saavutanud muinsuskaitse alal kõrge tunnustuse. Praod fassaadides ning tugede, avade või kaarte piirkonnas saab nii edukalt ja ökonoomselt renoveerida.

 • ©

  Vuugimördi eemaldamine

  Puhastage müüritise horisontaalsed vuugid mõningates eelnevalt kindlaksmääratud kohtades samal
  pikkusel praost vasakul ja paremal. Puhastussügavus umbes 6 cm.

 • ©

  Vuukide puhastamine

  Puhastage vuuk hoolikalt nakkumist vähendavatest komponentidest ja niisutage ette.

 • ©

  1. mördikiht

  Paigaldage vuukidesse esimene kiht ankrumörti. Pressige mört mördipüstoliga piki tagumist vuugiseina sisse.

 • ©

  Spiraalankrute paigaldamine

  Suruge spiraalankrud vuugirauaga mördi sisse.

 • ©

  2. mördikiht

  Paigaldage ankrumördi teine kiht. Pressige mördipüstoliga sisse, vajadusel pressige vuugirauaga üle.

 • ©

  Pragude tihendamine

  Täitke struktuuri ühendamiseks pragu. Selleks tihendage pragu esialgu pinnal sobiva
  ümarnööriga.

 • ©

  Pragude täitmine

  Täitke pragu alt üles madalsurvega käsipressi abil
  puuravasuspensiooniga.

 • ©

  Pragude sulgemine kivis

  Sulgege või täitke praod kivipiirkonnas RM restaureerimismördiga või
  RM peene restaureerimismördiga.

 • ©

  Uuesti vuukimine

  Vuukige lahtised vuugid valitud värvi FM vuugimördiga õigesti ja korrektselt uuesti.

Pragude taastamine

Leiti 3 toodet
 

Vaade:

Artiklinr 102825

Masinaga töödeldav kõrge sulfaaditakistusega vuugimört spiraalankrute paigaldamiseks

Artiklinr 433101

Artiklinr 103025

Masinaga töödeldav kõrge sulfaaditakistusega vuugimört spiraalankrute paigaldamiseks