Tellisfassaadi vuukimine

Õige vuuk välisvoodris

Tellisfassaadi vuukide osa võib olla kuni 20%. Vuugi kuju ja värv määravad väljanägemist seetõttu oluliselt. Lisaks sellele on vuukidel ehitisel tehniline funktsioon. Nende füüsikalised ja mehaanilised ja eelkõige niiskustehnilised omadused mõjutavad otsustavalt tellisfassaadi funktsionaalsusust ja kestvust.

Korras vuugid on kaldvihmakindla fassaadi eelduseks. Sissetungiv niiskus tekitab suuremaid külmamõjusid ja soojuskaitse vähenemist - mõlemat tuleb vältida. Remmersi vuugimördid hõlmavad laia sideainete süsteemide, terasuuruste ja tugevuste spektrit ning kõiki värvide ja hüdrofiilsete või hüdrofoobsete omaduste valikuvõimalusi. Need on sellega lähtudes individuaalsetest kasutusvaldkondadest ja nõuetest alati kohandatult valitavad.

Remmersi telliste lobriga vuukimine

Remmersi telliste lobriga vuukimine koosneb põhiliselt kahest elemendist:

 • Vuukide uuendamine peeneteralise sulfaadikindla, parendatud lobriga ilma vana vuuki eemaldamata.
 • Fassaadi vetthülgav kindlustamine.
Lobriga täidetud vuuki iseloomustab, tingitult mördi kvaliteedist ja spetsiaalsest paigaldustehnikast, eriti hea ja püsiv servadega nakkumine. Meetod on väga ökonoomne, sest vana vuugi eemaldamine puudub – ajad vuukide väljaraiumiseks ja väljalõikamiseks jäävad samuti ära; võimalikud kiviservade kahjustused on välistatud. Ka toimub mördi paigaldamine vuukidesse, võrreldes tavapärase vuukimisega, väga palju väiksemate kulutustega. Järgmine eelis: isegi kitsad vuugid ja isegi väikesed praod suletakse mördiga tasapinnaliselt. Kokkuvõttes: Umbes 25% aja- ja kulusääst võrreldes tavalise uue vuukimisega, seda pikema vastupidavuse juures.

 • ©

  Eelimpregneerimine

  Kandke Funcosil SNL pinnapritsiga survevabalt ülevalamismeetodil rohkelt peale.

 • ©

  Lobri pealekandmine

  Kandke umbes nelja päeva pärast FM FS / vuugilobri kummeeritud silumiskellu abi kogu pinnale peale. Eemaldage terava tõmbamisega ülejäägid.

 • ©

  Tihendamine ja tasandamine

  Seejärel tihendage ja tasandage punase silumiskäsnaga lobri.

 • ©

  Järelpuhastamine

  Umbes 30 kuni 60 minutit pärast lobri pealekandmist puhastage pind piludega silumiskäsnaga (kaldtõmbega).

 • ©

  Lõplik puhastamine

  Tardumise varases staadiumis teostage puhta, selge veega lõplik puhastamine.

 • ©

  Järelimpregneerimine

  Impregneerige kuiv fassaad 8 päeva pärast kogu pinnal Funcosil SNL abil üle.

Fassaadiõmbluste renoveerimine

Leiti 3 toodet
 

Vaade:

Artiklinr 060201

Värvitu, hüdrofobiseeriv, lahustit sisaldav impregneerimisvahend silaani/siloksaani baasi.

Artiklinr 106525

Artiklinr 102225