Artiklinr 4400225001

  HK-Lasur 3in1

  Väga niiskuskindel, lahustipõhine premium-klassi-puidukaitselasuur välitöödeks

  Värvitoon:
  Piinia/lehis/Pinie/lärche (RC-260) | 2250
  Värvitoon: Piinia/lehis/Pinie/lärche (RC-260) | 2250
  Valige värv

  Toote omadused

  Sideaine Alküüdvaik
  Tihedus (20 °C) U 0,87 g/cm³
  Leekpunkt > 60 °C
  Lõhn Lahustitaoline, peale kuivamist lõhnatu
  Läikeaste Siidjas matt
  Pigment Pleekimiskindel, väga läbipaistev pigment
  Viskoossus (20 ° C) U 80 s ISO 2431/3 mm

  Nimetatud väärtused on tüüpilised tooteomadused ja need ei ole siduvate toote spetsifikatsioonidena mõistetavad.

  Kasutusala

  • For use outdoors
  • for elements with limited dimensional stability
  • for not dimensionally stable elements
  • Välitingimustes puit
  • Maapinnaga mittekokkupuutuv puit
  • Mõõtu mittehoidvad puitdetailid, nt aiad, sõrestikehitised, katusealused, puidust välisvooderdised
  • Piiratud mõõtuhoidvusega puitdetailid, näiteks luugid, voodrilauad, aiamajad
  • Mõõtu hoidvad puitdetailid (ainult kruntimiseks), nt aknad ja uksed
  • Kruntimiseks, vahe- ja lõppviimistluseks

  Omadused

  • Solvent-based
  • Kolm-ühes: impregneerimine, kruntimine ja lasuur
  • Puidu kaitse niiskuse ja UV-kiirguse eest
  • Impregneerimisefekt: puidu küllastumine niiskuse vastu
  • Difusioonile avatud kaitsekiht: niiskus saab eralduda
  • Hüdrofoobne: märjad pinnad kuivavad kiiresti
  • Tänu kaitsele ilmastikumõjude vastu (toote konstruktiivne puidukaitse ja niiskuskaitse) väheneb sine ja mädaniku tekkimise oht
  • Kaitseb puitu herilaste eest tänu suurele kuivainesisaldusele
  • Värvkate kaitstud hallituse ja vetikate eest
  • Järeltöödeldav ilma lihvimiseta
  • Töö ettevalmistamine
   • Nõuded aluspinnale

    Mõõtu hoidvad puitdetailid: puidu niiskus 11 - 15 %

    Mõõtu mittehoidvad ja piiratud mõõtuhoidvusega puitdetailid: puidu niiskus max 18 %

   • Ettevalmistused

    Vanad pinnakatted (nt kattelasuurid ja kattevärvid), puidu koor, niin ja mustus eemaldada põhjalikult.

    Eemaldada lahtised oksakohad ning lahtised vaigupesad ja puhastada sobiva vahendiga (nt „Remmers Verdünnung & Pinselreiniger“).

    Lihvida sile, hööveldatud puitpind vahetult enne katmist ja puhastada tolmust, et tagada värvi parem imendumine.

    Lugege BFS-i infolehte Nr. 18 „Puidu ja puitmaterjalide katmine välitingimustes“.

  • Töötlus
   • Application temperature: min. 5 °C max. 30 °C
   • Stir before use
   • Brush
   • Segage materjal korralikult läbi.

    Tavakasutajale: peale kanda lasuurpintsliga.
    Professionaalsel(tööstuslikul) kasutamisel: värvimine, sissekastmine, vihmutamine, pihustamine ainult kinnistes süsteemides.

    Kandke peale piki kiudu.

    Pärast kuivamist kandke peale teine kiht.

    Tammepuidu puhul on soovitav peale kanda täiendav lahustibaasil värvitu krunt.

    Suurtel pindadel soovitame kasutada vaid ühe tootepartii materjale, et vältida värvi-, läike- ja struktuurierinevusi.

    Sulgege avatud anum korralikult ja kasutage võimalikult kiiresti ära.

  • Töötlemisjuhised
   • Drying time: can be worked over after 12 h
   • Kontrollige proovipinnal aluspinnaga sobivust, nakkumist ja värvitooni.

    Enne tehniliselt modifitseeritud puidu ja puitmaterjalide katmist tuleb teha proovivärvimine ning sobivustest soovitud kasutusvaldkonnas.

    Teiste värvidega ülevärvimisel on soovitav kontrollida värvikihi nakkumist.

    Värvitut, valget ja hemlock´i tooni kasutada ainult välipindadel, mis ei ole ilmastiku mõjudele otseselt ligipääsetavad, nagu katuse alumised osad jne, või kasutada kruntimiseks.

    Valgete ja pastelsete lasuuri värvitoonide erinevate katteomaduste tõttu võib väljanägemine optiliselt erineda olenevalt aluspinnast. Eelnevalt tuleb kontrollida, kas puidu parkained võivad muuta lasuurvärvi tooni.

    Nende värvitoonide vähese kaitse tõttu UV-kiirguse vastu tuleb arvestada lühemate hooldusvälpadega.

    Nende asjaoludega arvestamiseks ja asjaolude kindlaks tegemiseks tuleb eelnevalt teha proovipind, et määrata pinna hooldusvajadus.

    Parkainerikaste puiduliikide, nagu tamm, punane seeder, aftseelia, sekvoia jt puhul võivad sademed põhjustada vees lahustuvate parkainete väljauhtumist. See võib põhjustada heledat värvi müüritise või krohvi värvimuutust.

    Proovikatse soovitatakse teha teist liiki puidul.

    Puidu alumistele ristlõikelistele pindadele tuleb teha ettelõige, et tekiks veenina.

    Puidu otsa- ja lõikepindasid tuleks seejärel kaitsta niiskuse eest kahe kihi tootega (End Grain Sealer).

    Iga lasuurikihi pealekandmisel muutub värvitoon intensiivsemaks ja suureneb läikeaste.

   • Kuivatus

    U 12 tundi temperatuuril 20 °C ja 65% suhtelise õhuniiskuse juures.

    Madal temperatuur, vähene õhuvahetus ja kõrge õhuniiskus aeglustavad kuivamist.

    Vaatamata puutekuivale pealispinnale võivad raskesti lenduvad lahustid mitme päeva vältel jätta katsudes mulje niiskest pealispinnast!

    See omadus ei kujuta endast puudust!

    Läbi suurema õhuvahetuse kiireneb lahusti aurustumine.

   • Lahjendamine

    Töötlemiseks valmis

  • Tööseadmed/puhastus
   • Brush
   • Pintsel (looduslike harjadega), pinnakaabits

   • Puhastage töövahendid kohe pärast kasutamist vahendiga „Verdünnung & Pinselreiniger“.

    Utiliseerige puhastusjäägid nõuetekohaselt.

  • Hoiustamine/säilivus
   • Store frost-free and cool / protect for moisture / close containers
   • Säilib suletud originaalanumas jahedas, kuivas ja külmumise eest kaitstud kohas vähemalt 36 kuud.

  • Tarbimine
   • Approx. 100 ml / m² per layer applied
   • Kandke peale vähemalt 2 kihti, et katta 100 ml tootega u 1 m²

   • Hööveldatud või väga tihedad puidud on väiksema sisseimavusega ning nende puhul soovitame katta kolme kihiga.

  • Üldised juhised
   • Hööveldatud lehise ning eriti vaigurikaste okaspuitude puhul võib iseäranis horisontaalselt kulgevate aastarõngaste, oksakohtade ja vaigurikka hilispuidu piirkondades värvikihi nakkuvus väheneda ning ilmastikukindlus halveneda.
    Siin peab arvestama lühemate hooldus- ja remondivälpadega.
    Siin aitab ainult puidu eelnev välitingimustes hoidmine või väga jämeda liivapaberiga lihvimine (P80).
    Nende puitude puhul võib karedate hööveldamata pindade korral arvestada tunduvalt pikemate hooldus- ja remondivälpadega.

    Järgige konstruktiivse puidukaitse regulatsioone.

    Mitte kasutada horisontaalsetel pindadel, millel puuduvad äravoolu kalle ja serva raadius, vältida niiskuse kogunemist.

  • Utiliseerimisjuhis
   • Suuremad tootejäägid tuleb utiliseerida kehtivate eeskirjade kohaselt originaalpakendis. Täielikult tühjendatud pakendid tuleb viia ringlussevõtusüsteemidesse. Ei tohi käidelda koos olmeprügiga. Vältida kanalisatsiooni sattumist. Mitte tühjendada äravoolu.

  • Ohutus/eeskirjad
   • Täpsema info ohutuse kohta transpordil, ladustamisel ja töötlemisel, samuti utiliseerimise ja ökoloogia kohta leiate kehtivalt ohutuskaardilt.