©

Saneerimiskrohv

Püsivad spetsiaalkrohvid ehitise tervise nimel

Ehitised muutuvad. Aja jooksul ladestuvad mustus ja õhus sisalduvad kahjulikud ained fassaadidele. Niiskus tingib sisse. Kui kavandatakse renoveerimist, siis fassaadid üldreeglina küll puhastatakse, kui see ei ole enamasti siiski piisav.

Aastate jooksul on tekkinud soolad, mis takistavad puhastamist. Kui sellistel juhtudel krohvid uuendatakse, tuleks alus- ja kattekrohv kujundada selliselt, et need suudaksid seda kahjupotentsiaali võimalikult püsivalt taluda.

Saneerimiskrohvisüsteemide ülesanne on tagada pikaks ajavahemikuks kuiv ja pundumata krohvipind ja müüritist pikaajaliselt kaitsta, selleks ladustatakse soolad krohvis ja eemaldatakse nii müüritisest.

Selle saavutamiseks toimivad saneerimiskrohvisüsteemid kahel viisil:

  • Saneerimiskrohvid on vetthülgavad, sealjuures aga suurel määral difusioonile avatud. See põhjustab aurustumistasandi nihkumist pinnakihist krohvikihti
  • Alus-/põhjakrohvid võtavad üle kinnituskihi funktsiooni. Niiskus peab vedelal kujul koos temas lahustunud sooladega sellesse sisse tungima ja jätma need
    välja difundeerumisel saneerimiskrohviga aluskrohvi sisse

Remmersi saneerimiskrohvisüsteemid on optimaalselt sobivad ja end õigustanud. Püsivalt vetthülgav ja sealjuures suurel määral difusioonile avatud saneerimiskrohv laseb müüritisel kuivada, hoiab sooli aga siiski tagasi, et ei esineks porsumist. Kui on väga palju sooli, võib toimuda aluspinna kompenseerimine (poori-)põhjakrohviga, mis annab sooladele võimaluse kristalliseeruda, ilma sealjuures kahjustusi tekitamata. Alternatiivse variandina saab koos Remmersi kompresskrohviga paigaldada ehtsa kuivatuskrohvi, mis on difusioonile avatud ja kapillaaraktiivne. See tagab püsiva niiskuse reguleerimise ja pakub 60% poorimahuga palju ruumi soolade ladustamiseks.

Saneerimiskrohvi põhimõte - ühekihiline

Müüritises asuva niiskuse aurustumistasandi nihkumine krohvi välispinnalt krohvikihi sisse. Saneerimiskrohvid on vetthülgavad ja samaaegselt kõrge difusioonivõimega.

Saneerimiskrohvisüsteemi põhimõte - kahekihiline

Müüritisest tulevate soolade ladustamine ilma krohvikahjustusteta. Põhjakrohv ei ole vetthülgav, et soolad saaksid sisse liikuda ta ja pakub üle 50% poorimahuga piisavalt ruumi soolade kahjutuks ladustamiseks.

Kompresskrohvi põhimõte

Teisiti kui saneerimiskrohvi korral loobutakse siin kuivatamise ja soolatustamise kasuks vetthülgavatest omadustest. Krohv sisaldab veel suuremat poorimahtu võimalikult palju soola ja niiskuse ladustamiseks või läbilaskmiseks ning kiiresti ja efektiivselt õhku äraandmiseks.