• PUR Color ZS OS pro

  Artiklinr 604826

  PUR Color ZS OS pro

  Värvitoon: Hall/Grau | 6048
  Suurus / Kogus

  Toote omadused

  Komponent A

  Tihedus (20 °C) 1.48 g/cm³
  Viskoossus (20 ° C) approx. 9100 mPa s

  Komponent B

  Tihedus (20 °C) 1.20 g/cm³
  Viskoossus (20 ° C) approx. 300 mPa s

  Segamine

  Tihedus (20 °C) 1.42 g/cm³
  Viskoossus (20 ° C) approx. 4500 mPa s

  Reageerinud olekus.

  Katkevenivus approx. 300%
  Shore A (DIN EN ISO 868) 85

  Nimetatud väärtused on tüüpilised tooteomadused ja need ei ole siduvate toote spetsifikatsioonidena mõistetavad.

  Kasutusala

  • AW_GR_280

  Omadused

  • Lahusti- ja pehmendivaba
  • EG_GR_84
  • EG_GR_226
  • EG_GR_225
  • Töö ettevalmistamine
   • Ettevalmistused

    Aluspind peab olema kandev, stabiilsete mõõtmetega, tugev, ilma lahtiste osadeta, tolmu-, õli-, rasvavaba, kummipuruta ja teiste nakkumist takistatavate aineteta.

    Aluspinna tõmbetugevus peab olema keskmiselt 1,5 N/mm² (madalaim väärtus min. 1,0N/mm² ), survetugevus peab olema vähemalt 25 N/mm².

    U1_B_111

    U1_B_58

  • Valmistamine
   • Mixing ratio comp. A 84 : comp. B 16
   • Mixing time 3 min
   • Kombianum

    Segada komponent A vahetult enne kasutamist homogeenseks massiks.

    Tugevdaja (komp. B) lisatakse täismahus kruntmassile (komp A).

    Järgmiseks tuleb mass läbi segada aeglaselt töötava elektrilise segamismasinaga (ca. 300-400 U/min.).

    Segamisaeg vähemalt 3 min., mida tuleb ka jälgida.

    Segu valada ümber teise nõusse ja veelkord põhjalikult läbi segada.

  • Töötlus
   • Application temperature: min. 10 °C max. 30 °C
   • Self-levelling coating / Apply standing
   • Pot life 20 min
   • Kõrgemad temperatuurid lühendavad, madalamad pikendavad etteantud aega.

  • Tööseadmed/puhastus
   • Self-levelling coating / Apply standing
   • Täpsemad andmed Remmersi tööriistadeprogrammist.

    Töövahendid ja võimalikud määrdunud kohad puhastada kohe ja värskes olekus lahjendiga V 103.

    Puhastamisel järgida üldiseid kaitse- ja puhastamismeetmeid.

  • Hoiustamine/säilivus
   • Store frost-free
   • Shelf-life 12 months
   • Suletud originaalanumas jahedas, kuivas ja külma eest kaitstuna vähemalt 12 kuud.

  • Kasutusnäited
   • Pinnakatte

    Kanda toode eelnevalt ettevalmistatud pinnale ning ajada sobivate vahenditega, nt hammaskellu või hammasraakliga laiali.

  • Üldised juhised
   • Kõik eelnevalt nimetatud väärtused ja kulud on kindlaks tehtud laboritingimustel (20 °C) standardsete värvitoonidega. Ehitusplatsil töötlemisel võivad tekkida veidi kõrvale kalduvad väärtused.

    H_B_94

    Libisev mehaaniline koormus põhjustab kriimustusi.

    H_B_198

    Edasised juhised töötlemise, süsteemiehituse ja loetletud toodete hoolduse kohta leiate uusimast tehnilisest infolehest ja Remmersi süsteemilahendustest.

  • Utiliseerimisjuhis
   • Suuremad tootejäägid tuleb utiliseerida kehtivate eeskirjade kohaselt originaalpakendis. Täielikult tühjendatud pakendid tuleb viia ringlussevõtusüsteemidesse. Ei tohi käidelda koos olmeprügiga. Vältida kanalisatsiooni sattumist. Mitte tühjendada äravoolu.