Artiklinr 664311

  PUR Color Top M 2K

  Värvitoon: Eritoon alates 20 kg | 6643
  Suurus / Kogus

  Toote omadused

  Komponent A

  Tihedus (20 °C) 1.37 g/cm³
  Toimeaine sisaldus 1250 mPa s

  Komponent B

  Tihedus (20 °C) 0.9 g/cm³
  Toimeaine sisaldus 10 mPa s

  Segamine

  Tihedus (20 °C) 1.3 g/cm³
  Toimeaine sisaldus 400 mPa s

  Nimetatud väärtused on tüüpilised tooteomadused ja need ei ole siduvate toote spetsifikatsioonidena mõistetavad.

  Kasutusala

  • AW_GR_293

  Omadused

  • Matt pind
  • EG_GR_88
  • Mehaaniliselt koormatav
  • Keemiliselt koormatav
  • EG_GR_120
  • Töö ettevalmistamine
   • Nõuded aluspinnale

    Aluspind peab olema kandev, stabiilsete mõõtmetega, tugev, ilma lahtiste osadeta, tolmu-, õli-, rasvavaba, kummipuruta ja teiste nakkumist takistatavate aineteta.

    Aluspind peab olema ettevalmistatud sobilike Remmersi toodetega.

  • Valmistamine
   • Mixing time 3 min
   • Kombianum

    Tugevdaja (komp. B) lisatakse täismahus kruntmassile (komp A).

    Järgmiseks tuleb mass läbi segada aeglaselt töötava elektrilise segamismasinaga (ca. 300-400 U/min.).

    Segu valada ümber teise nõusse ja veelkord põhjalikult läbi segada.

    Segamisaeg vähemalt 3 min., mida tuleb ka jälgida.

    Laikude teke pinnal viitab ebapiisavale segamisele.

  • Töötlus
   • Application temperature: min. 10 °C max. 25 °C
   • By brush / By roller
   • Pot life 30 min
   • Kõrgemad temperatuurid ja kõrgemad absoluutsed õhuniiskused lühendavad, madalamad temperatuurid ja madalamad absoluutsed õhuniiskused pikendavad üldiselt toodud aegu.

  • Tööseadmed/puhastus
   • By brush / By roller
   • Täpsemad andmed Remmersi tööriistadeprogrammist.

    Töövahendid ja määrdunud kohad viivitamatult puhastada Verdünnung V101-ga.

    Puhastamisel järgida üldiseid kaitse- ja puhastamismeetmeid.

  • Hoiustamine/säilivus
   • Shelf-life 9 months
   • Avamata originaalanumas jahedas, kuivas ja külma eest kaitstud kohas säilib 9 kuud.

  • Kasutusnäited
   • Tihendamine

    Kandke materjal pinnale ja jaotage kummispaatliga ühtlaselt laiali. Seejärel rullige sobiva 25 cm PU-rulliga üle. Vahetult pärast seda rullige kindlasti 50 cm PU-rulliga üle. Asendage rullid iga 30 minuti pärast uutega.

    Alati tuleb töödelda värskena värskele.

    Väikepindadel töötage värvivannist.

  • Üldised juhised
   • Kõik eelnevalt nimetatud väärtused ja kulud on kindlaks tehtud laboritingimustel (20 °C) standardsete värvitoonidega. Ehitusplatsil töötlemisel võivad tekkida veidi kõrvale kalduvad väärtused.

    Võimalikult ühtlaste pindade saavutamiseks rakendage asjatundlikku personali.

    Töötlemisaegade ületamisel esineb rullimise üleminekuid, läikeastme- ja värvitoonierinevusi.

    Suurtel pindadel soovitame kasutada vaid ühe tootepartii materjale, et vältida värvi-, läike- ja struktuurierinevusi.

     

    Järgnevalt pealekantava viimistluskihi nõrgalt katvad värvitoonid, nagu nt kollane, punane või oranž, mõjuvad laseerivalt, nagu näitavad kogemused. Sel juhul on vaja järgmiste kihtidena kasutada sobivas värvitoonis tooteid ning vajadusel kanda pinnale mitu viimistluskihti.

    Pinna parendused ja olemasolevate pindade töötlemine toovad endaga kaasa nähtava ülemineku väljanägemises ja struktuuris.

    Ebaühtlased pealekandmisviisid ning suured temperatuurierinevused pinnal võivad läikeerinevuste tõttu tekitada pinna ebaühtlast väljanägemist.

    Kihipaksuste ületamised, higistamistilgad või mahatilkuv materjal põhjustavad laki vahustumist.

    Libisev mehaaniline koormus põhjustab kriimustusi.

    Sõidetav kummirehvidega sõidukitega. Ei sobi metallist ja polüamiidrehvidega sõidukitele, samuti dünaamiliste punktkoormuste korral.

    Edasised juhised töötlemise, süsteemiehituse ja loetletud toodete hoolduse kohta leiate uusimast tehnilisest infolehest ja Remmersi süsteemilahendustest.

  • Utiliseerimisjuhis
   • Suuremad tootejäägid tuleb utiliseerida kehtivate eeskirjade kohaselt originaalpakendis. Täielikult tühjendatud pakendid tuleb viia ringlussevõtusüsteemidesse. Ei tohi käidelda koos olmeprügiga. Vältida kanalisatsiooni sattumist. Mitte tühjendada äravoolu.