• PUR Aqua ​Top 1K

  Artiklinr 369003

  PUR Aqua
  Top 1K

  Läbipaistev kinnituskiht

  LANG_VARIANTE
  3690 | PUR Aqua ​Top 1K
  Suurus / Kogus

  Toote omadused

  1K Tarne

  Tihedus (20 °C) 1,04 g/cm³
  Toimeaine sisaldus 1520 mPa s
  Kuivaine sisaldus 34 M-%

  Nimetatud väärtused on tüüpilised tooteomadused ja need ei ole siduvate toote spetsifikatsioonidena mõistetavad.

  Kasutusala

  • Remmers helbekattematerjalide fikseerimine

  Omadused

  • Water-based
  • Kiirelt kuivav
  • Valguskindel
  • Veeauru läbilaskev.
  • Töö ettevalmistamine
   • Nõuded aluspinnale

    Aluspind peab olema kandev, stabiilsete mõõtmetega, tugev, ilma lahtiste osadeta, tolmu-, õli-, rasvavaba, kummipuruta ja teiste nakkumist takistatavate aineteta.

    Kasutamine ainult fikseeriva kihina Remmersi täishelbekattematerjalidel.

  • Töötlus
   • Application temperature: min. 10 °C max. 25 °C
   • Kasutustingimused

    Materjali, ümbruskonna ja aluspinna temperatuur min. +10 °C kuni maks. +25 °C.

   • Kõrgemad temperatuurid lühendavad, madalamad temperatuurid, eelkõige ühenduses kõrge õhuniiskusega, pikendavad üldiselt esitatud aegu.

  • Tööseadmed/puhastus
   • By brush / By roller
   • 25 cm epoksiidirull

   • Täpsemad andmed Remmersi tööriistadeprogrammist.

    Puhastage tööriistad ja materjalist tulenev määrdumine värskes olekus veega.

    Puhastamisel järgida üldiseid kaitse- ja puhastamismeetmeid.

  • Hoiustamine/säilivus
   • Store frost-free
   • Shelf-life 12 months
   • Suletud originaalanumas jahedas, kuivas ja külma eest kaitstuna vähemalt 12 kuud.

  • Tarbimine
   • ca. 0,15-0,25 l/m² sideainet

  • Kasutusnäited
   • Helvespinnakatete fikseerimine

    Kanda materjal kogu pinnale. Ajada sobiva 25 cm epoksiidirulliga ühtlaselt risti- ja põikisuunas laiali, nii et kogu pind on kaetud.

    Fikseeritud pinna lõppviimistlus tuleb teostada PUR Aqua Top 500 2K M või PUR Aqua Top 2K SG-ga.

    ca. 0,15 - 0,25 l/m² sideainet

  • Üldised juhised
   • Kõik väärtused ja kulud on kindlaks määratud laboritingimustes (+20 °C). Ehitusobjektil võivad kulunormid erineda.

    Võimalikult ühtlaste pindade saavutamiseks rakendage asjatundlikku personali.

    Ebaühtlased pealekandmisviisid, tugev tõmbetuul ja suured temperatuurierinevused pinnal võivad läikeastme erinevuste tõttu põhjustada ebaühtlast pealispinna optikat.

    Sobib ainult ilma niiskusekoormuseta siseruumidele!

    Edasised juhised töötlemise, süsteemiehituse ja loetletud toodete hoolduse kohta leiate uusimast tehnilisest infolehest ja Remmersi süsteemilahendustest.

  • Utiliseerimisjuhis
   • Suuremad tootejäägid tuleb utiliseerida kehtivate eeskirjade kohaselt originaalpakendis. Täielikult tühjendatud pakendid tuleb viia ringlussevõtusüsteemidesse. Ei tohi käidelda koos olmeprügiga. Vältida kanalisatsiooni sattumist. Mitte tühjendada äravoolu.

  • Ohutus/eeskirjad
   • Ainult erialaseks kasutamiseks!

    Lähemat infot ohutuse kohta transportimisel, ladustamisel, ümberkäimisel ning utiliseerimise ja ökoloogia kohta leiate ajakohaselt ohutuskaardilt.