• MB ADD S

  Artiklinr 307905

  LANG_VARIANTE
  3079 | MB ADD S
  Suurus / kogus

  Toote omadused

  Välimus Milky blue liquid
  Tihedus (20 °C) Approx. 1.00 g/cm³
  Konsistents Fluid

  Nimetatud väärtused on tüüpilised tooteomadused ja need ei ole siduvate toote spetsifikatsioonidena mõistetavad.

  Kasutusala

  • AW_MB_2
  • AW_M_208
  • AW_MB_4
  • AW_MB_3

  Omadused

  • Solvent-free
  • Lahustivaba
  • EG_BM_13
  • Töötlus
   • Application temperature: min. 5 °C max. 30 °C
   • Shake before use
   • VA1_M_175

    VA1_MB_5

    VA1_MB_6

    VA1_MB_8

     

  • Hoiustamine/säilivus
   • Store frost-free and cool / protect for moisture / close containers
   • Shelf-life 9 months
   • Avamata originaalanumas jahedas, kuivas ja külma eest kaitstud kohas säilib 9 kuud.

  • Üldised juhised
   • Kõrvalekalded kehtivatest eeskirjadest tuleb kokku leppida.

    Projekteerimisel ja teostamisel järgige oleasolevaid kaitsetunnistusi.

  • Utiliseerimisjuhis
   • Suuremad tootejäägid tuleb utiliseerida kehtivate eeskirjade kohaselt originaalpakendis. Täielikult tühjendatud pakendid tuleb viia ringlussevõtusüsteemidesse. Ei tohi käidelda koos olmeprügiga. Vältida kanalisatsiooni sattumist. Mitte tühjendada äravoolu.

  • Ohutus/eeskirjad
   • Täpsema info ohutuse kohta transpordil, ladustamisel ja töötlemisel, samuti utiliseerimise ja ökoloogia kohta leiate kehtivalt ohutuskaardilt.