©

Lahustipõhiste lakisüsteemide töötlemisjuhised

Nii õnnestub teil kasutamine

Üldised töötlemisjuhised

2-komponentsed PUR-lakid võivad olla paljudel kasutusjuhtudel õige valik, kui järgitakse järgmisi punkte:

  • Tingimata tuleb järgida PUR lakisegude segamisvahekorda ja kasutus- / töötlemisaega. Töötlemisaja ületamine lakisegu vedelas olekus ei pruugi tingimata olla geeljaks muutumise ja viskoossuse suurenemise teel olla tuvastatav. Õhuniiskuse ja temperatuuride ebasoodsad parameetrid omavad negatiivset mõju segu töötlemisajale ja lakikihi kõvenemisele.
  • Segamisvahekord on Remmersi PUR-lakkidel antud mahuosades, seetõttu on soovitav kasutada 2K segamisnõude komplekti (art nr 4270 – 4273).
  • Hoolikas segamine enne mõlema komponendi töötlemist või vajadusel lahjendamist on vajalik hea vastupidavuse ja lakitud pindade ühtlase väljanägemise tagamiseks. Seda saab tagada Remmersi patentdispenseri (Art.-Nr. 474701 / 474702) kasutamisega.
  • Hoidke nõu hästi suletud. PUR-kõvendid reageerivad õhuniiskusega.
  • Remmersi PUR-lakke tuleks segada ainult soovitatud lahustitega. Ebapuhaste lahustite kasutamise tõttu ei saa PUR-kõvendi lakikihti piisavalt kõvendada.
  • Vesi ja lahustisegu UN-894, nt puhastusvahendi jäägina pritsimisseadmes, ei tohi PUR-lakkidega kokku puutuda. Pritsimisseadmed tuleb puhastada pesulahustiga WV-891.
  • Pleegitatud puit peaks enne lakkimist vähemalt 48 tundi kuivama. Nendel pindadel tohib kasutada ainult Remmersi PUR-lakisüsteeme, mis on töödeldud kõvendiga PUR H-280.
  • PUR-lakid on kõvenenud olekus pöördumatud, neid ei saa oma lahusti lühiajalise mõjumise teel lahustada. Ajavahemik, mille jooksul tohib lakki ilma lihvimata üle lakkida, oleneb vastaval tehnilisel andmelehel toodud kuivamisaja andmetest. Pärast kuivamisaja ületamist tuleksid PUR-lakid alati värskelt lihvida ja neilt tuleks eemaldada tolm.
  • Miinimumtemperatuur on kuivamis- ja kõvenemisfaasi ajal 18 °C juures vähemalt 48 tundi, et saavutada optimaalne kõvenemine ja väikesed jääkemissioonid. See on tähtis eriti rohkem kõvenevate PUR-lakisüsteemide juures segamisvahekorras 5:1, 4:1 jne.
  • Väiksema lahustisisaldusega lakisüsteemi, nagu nt Remmersi Aqua-lakkide kasutamist tuleks põhimõtteliselt kaaluda. See kehtib eelkõige ehitusdetailide kohta, millele kohaldatakse Decopaint-direktiivi (ChemVOCFarbV).