©

Ehituspuidu impregneerimine immutusmeetodil

Kombineeritult ehituslike konstruktiivsete meetmetega pakume optimaalset ohutust

Remmers toetab ka pärast DIN 68800 uue redaktsiooni ilmumist edasi keemiliste puidukaitsevahendite kasutamist ja maksimaalset võimalikku kindlust - iseäranis ehituspuidu alal! Eriti ökonoomsed kastmismeetodil kasutamiseks ettenähtud seeria Adolit BQ puidukaitsevahendid kombineeritult koos ehituslikult konstruktiivsete meetmetega tagavad siinjuures optimaalse kindluse.

©

Faktid uue DIN 68800 kohta

  • Enamike konstruktiivsete meetmetega ei ole tabandus välistatud
  • Tehniliselt kuivatatud puit võib tabanduda putukate ja seentega
  • Puidukaitsevahendite kasutamine koos konstruktiivsete meetmetega pakuvad optimaalset ohutust - ka roovitisel katusel ja seinas
  • Puidukaitsevahendite kasutamine on vastavalt kehtivale seadusandlusele ja DIN 68800 järgi selgesõnaliselt lubatud

Vastutus ja risk

  • Stabiilsuse vähendamine (kaitse ehituse kahjustuste eest) ei too endaga lepinguõiguse järgi tingimata kaasa vastutuse välistamist
  • Puudustega töö eest vastutab töövõtja - standard teda ei kaitse
  • Ilma puidukaitsevahenditeta teostatud tööd võivad kujutada endast suurt majanduslikku riski
  • Kooskõlastage teostatavad puidukaitsetööd tingimata kirjalikult tellijaga