©

Projekteerimine ja dimensioneerimine

Sisesoojustused alternatiivina või täiendusena hilisemale välissoojustusele või vahesoojustusele

Sisesoojustused on alternatiiviks või täienduseks hilisemale välissoojustusele või vahesoojustusele. Kui nende süsteemide juures asub kandev müüritis soojustuse soojal küljel, need ei ole niisiis üldjuhul ehitusfüüsika seisukohalt kriitilised, siis tuleb sisesoojustuste korral alati arvestada kondensaadi tekkimise võimaluse ja ohuga.

Businessman standing inside office building and using smartphone

iQ-Lator'-rakendustarkvara

iQ-LATOR 2.0 on uuenduslik programm mitmekihiliste välisseinakonstruktsioonide hügrotermiliseks arvutamiseks, optimeerimiseks ja tõendamiseks, iseäranis kapillaaraktiivsete materjalide puhul. See võimaldab teostada mitmekihiliste, ühedimensiooniliste konstruktsioonide (seinad, katused jne) statsionaarseid arvutusi DIN 4108-3 järgi. Vastupidiselt traditsioonilisele Glaseri skeemile arvestab iQ-Latorisse integreeritud arvutusalgoritm ka vedela vee transporti.

iQ-Therm-sisesoojustuse paigaldamisel jääb küttesoojus peaaegu täielikult suletud eluruumi sisse ja väljub seinamaterjali kaudu ainult vähesel määral. Sealjuures säästetakse oluliselt küttekulusid. Erinevate ehitusfüüsikaliste omaduste kombineerimisega välistatakse iQ-Thermi kasutamisel niiskus- ja soojustehnilised probleemid kohe alguses.