©

Ajutine kaitse hallituse ja sinisuse eest

Ümarpuidu ja saematerjali ajutine kaitse

©

Värske puit - hallituse ja seente paradiis

Aktuaalne puidukaitse DIN 68800 vaatleb tabandumise tõenäosust seentega, puitu hävitavate seentega (mädanemine).
Mis on aga seentega, mis puit küll ei hävita, aga võivad tekitada näotuid värvimuutusi või isegi näotut ja ebatervet kasvu? Mõeldud on siin sinisuse- ja hallitusseeni. DIN 68800 kirjutab selle kohta osas 1 punktis 1 Kasutusala: „Ümarpuidu ja saematerjali ajutist kaitset pärast sisselõiget puidu värvust muutvate seente eest, sealhulgas ladustamisel ette töötlemist, käesolev standard ei käsitle.“

Vajalik info hallitusseente kohta

Hallitusseened võivad areneda ka kuival puidul, kui pinnal esineb kõrgenenud õhuniiskuse või ehitusniiskuse tõttu kõrgenenud niiskust. Juhiseid hallitusseente vältimise vastu sisaldab
nt DGfH andmeleht „Hallitusseente tabanduse vältimine välistingimustes värvitud pindadel“.

Hallitusseened ei vaja niisiis kõrget puiduniiskust, nagu me tunneme seda mädanikseentelt, vaid piisab ümbruse kõrgest suhtelisest õhuniiskusest. See toob endaga automaatselt kaasa niiskuse kasvu puidupinnal. Sellega avatakse teatud juhtudel hallitusseentele uksed ja väravad. Näiteks paigaldatakse ehituspuit (mh liimpuitkonstruktsioonid, katuselatid) tehniliselt kuivatatult puiduniiskuse 15% juures.

Uskudes tehnilist kuivatamist loobub nii mõnigi profülaktilisest putukate ja mädanikseente vastasest keemilisest kaitsest. Järgnevad põranda- ja sisekrohvimistööd tekitavad aga uusehitises kõrgenenud suhtelise õhuniiskuse ja puidupinnad on orgaanilise substantsina suurepärased alusmaterjalid hallituse tekkeks.

Kui töö on puudulik (hallituse teke vastab sellele), siis selle rajaja hakkab sellega kokku puutuma. Põhjuslik seos mõne teise töö (nt põranda rajamine) mõjuga on sealjuures siiski teisejärguline.

©

Mida selle vastu saab teha?

Profülaktika on parem kui vaikimine töö vastuvõtul. Ajaliselt piiratud kaitse sinisuse- ja hallitusseente vastu on kasutatav variant. Adolit BS 3 pakub ajutist (= ajaliselt piiratud) kaitset seenegruppide vastu. See toode on registreeritud Töökaitse ja töömeditsiini föderaalametis (BAuA) N-57877 alla ja seda on sellega lubatud kasutada. Töötlemine toimub kastmismeetodil kasutuskontsentratsiooniga üldjuhul kuni 3% (täpne määramine toimub kasutustehnikaga).
Ärge laske ehitusobjektil muutuda juristide võitlusareenideks. Tegutsege ettenägelikult!