Holzanstriche-Handwerk©

Eralased teadmised puidu alal käsitööndusele

Mahukas info ja aktuaalsed erialased teadmised puidu teemal

Põhjalik info ja aktuaalne oskusteave puidu ja looduslike puidukahjurite teemal. Puidu kaitse vee eest ja selle kestvus. Kasutage meie erialaseid teadmisi.

Forest©

Õigustatult armastatud materjal

Looduslik materjal puit

Premium-kaitse looduse eeskuju järgi

Meie puud on varustatud loodusliku puidukaitsega – selleks on puukoor. See kaitseb puitu kuivamise ja eelkõige erinevate ilmastikumõjude, nagu päike, tuul, vihm, pakane ja kuumus, eest.
Juurte kaudu varustab puu end kõikide tähtsate toitainetega, mida ta vajab kasvamiseks ja elamiseks. Selle varustussüsteemiga kaitseb puit oma elu sajandeid ja tagab keskkonna ja turvatunde inimestele ja loomadele.
Remmers on oma toodetega seadnud eesmärgiks, anda ka paigaldatud puidule kõrgetasemeliste värvisüsteemidega loomulik kaitse.
Puit oma kõige erinevamat liiki, tuhandetes struktuurides ja värvitoonides, moodustab aluse uue puidu värvisortimendi kasutamiseks käsitöönduses.

Looduslikud puiduvaenlased

Niiskus
Välistingimustes asuv puit on niiskuse pideva mõju all: Vihm, kaste, kondensaat jne tõstavad niiskusesisaldust, aurustumine langetab seda. Tagajärg: Praod pinnas. Läbi nende või difusiooni tõttu sissetungiv niiskus peab puidust jälle lahkuma, vastasel juhul tekivad pinna alla vettinud kohad – toitepinnas sinisusele ja puitu hävitavale mädanikule.

Seetõttu on tähtis, valida puitdetailile õige pinnakate:

  • Akende ja uste juures on ehitusdetailide täpsed mõõtmed eriti tähtsad. Siin kasutatakse seetõttu paksukihilisi lasuure: Niiskuse sissetungimist välditakse pinnakattega, et ehitusdetail ei muudaks pundumis- ja kahanemisliikumistega oma kuju ja et seda ei saa seetõttu siis enam õigesti avada ja sulgeda.
  • Niinimetatud mittetäpsete mõõtmetega ehitusdetailidel, nagu nt laudised ja tarad, ei saa niiskuse sissetungimist nt puidu otspindade kaudu või pragude tõttu mitte kunagi täielikult vältida. Siin kasutatakse eelistatult niinimetatud õhukesekihilisi lasuure, et puit saaks hingata ja niiskus saaks puidust jälle lahkuda.

UV-kiired

Päike ei koorma puitpindu mitte ainult oma soojus-, vaid ka oma ultravioletse kiirgusega, mis tungib puidu sisse. Koos sademetega võib see muuta kaitsmata puidu värvi mõningate nädalate kuni kuude jooksul, st puit näib hõbehallina. Puidupind näitab siis peale selle püstiseisvaid, peeneid puidukiudusid ja kaotab oma tugevust. Enamasti mittesoovitavat värvi- ja pinnamuutust saab takistada, kui kasutatakse pigmenteeritud pinnakatteid. MSL-40 ja Aqua MSL-45 värvitus värvitoonis UV+ pakuvad nüüd esmakordselt välja võimaluse, kaitsta puitu välistingimustes värvitult ja tänu väga tõhusale UV-blokeerijale aeglustada puidu halliks muutumist.

Vetikad
Iseäranis metsa- või puidurikastes piirkondades toovad need alamad organismid kaasa roheliseks muutumise ja puidu optilise väljanägemise halvenemise välisalas. HSL-30, MSL-40 ja Aqua HSL-35 on algitsiidsed ja mõjuvad profülaktiliselt enneaegse roheliseks muutumise vastu. Teisi veepõhiseid värvkatteid sellest sortimendist saab soovi korral Protect MKT1 abil algitsiidsena.

Sinisus
Sinisus kuulub niinimetatud puidu värvust muutvate seente hulka ja see muutub nähtavaks mustjas-sinise värvimuutusega. Sinisus ei hävita puitu, vaid mõjutab seda ainult optiliselt. Siiski on sinisus puitu hävitavate seente (mädaniku) kandja, kuna see perforeerib rakuseinad ja loob võimalused paremaks veeimavuseks puidus (kapillaarsus).

Mädanik
Mädanik on kahjurseente kõige ohtlikum vorm. See hävitab puidu struktuuri. Puidu stabiilsus kaob: See muutub „pehkinuks“.

Puidu kahjurputukad
Puidu värvust muutvate ja hävitavate seente kõrval ihuvad puidule hammast ka loomsed kahjurid. Majasikk on näiteks üks kõige ohtlikematest puitu kahjustavatest putukatest parasvöötmes ja ta ründab eelkõige okaspuitu. Ta muneb oma munad tekkinud pragudesse ja vastsed närivad end eelistatult väliskihtidesse. Ka teiste puitu kahjustavate putukate puhul toimub kahjustamine põhimõtteliselt sama skeemi järgi: Putukas muneb muna puidu sisse või peale. Munast koorub vastne - tegelik puidukahjur.

Puiduliikide kestvus

Millal puidu vääristamine – millal täiendav puidukaitse?

Olenevalt kasutatava puidu kestvusest võib otsustada keemilise puidukaitse vajalikkuse üle välisalas asuval puidul. „Väga püsivatel“ ja „püsivatel“ puiduliikidel on vääristamine biotsiidivabade toodetega üldjuhul piisav. „Mõõdukad“ kuni „mittepüsivad“ puiduliigid vajavad täiendavalt keemilist puidukaitset, nt sinisuse ja mädanemise vastu. Puiduliikide klassifitseerimine lähtub ainult lülipuidust. Üldjuhul sisaldab kaubanduses saadaolev puit ka teatud osa maltspuitu, mis on üldiselt mittepüsiv.

Selliseid puiduliike ei tuleks seetõttu ilma keemilise puidukaitseta välisalas kasutada.

Konstruktiivne puidukaitse

Ärge pakkuge niiskusele rünnakupinda

Püsiv niiskuskoormus on puidu värvust muutvate ja puitu hävitavate seente tekkimise põhipõhjus. Selle põhjuse maksimaalselt võimalikuks vältimiseks peaksid välisalas olevad puitdetailid olema konstrueeritud selliselt, et veega kokkupuutuimine oleks võimalikult välditud. Kui see ei ole võimalik, tuleks hoolitseda selle eest, et puit saaks uuesti kiiresti kuivada. Ka seisvat vett tuleb puitkonstruktsioonidel vältida. Meetmed konstruktiivse puidukaitse tähenduses on nt piisavalt suured katuse üleulatused, maapinnaga otsese kokkupuutumise vältimine (arvestage pritsmevett!), kaldus pinnad, ümardatud servad ja horisontaalsete pindade kinnikatmine. Veel kõrgema kaitsetaseme saavutamiseks saab puitu omal soovil, enne dekoratiivset värvimist ametkondlikult kasutada lubatud puidukaitsevahendiga (nt puidukaitsekrundiga) impregneerida.

Üldised juhised töötlemiseks

Optimaalse tulemuse saavutamiseks tuleks järgida järgmisi töötlemisjuhiseid:

  • Üldine käsitsemine ja kasutamine
  • Sobivad tööriistad ja puhastamine
  • Ümbruse ja kuivamistingimused
  • Nakkumine vanadel värvkatetel
  • Lihvimine
  • Lahjendamine
  • Isoleeriv toime