©

Veepõhiste lakisüsteemide üldised töötlemisjuhised

Nii õnnestub teil kasutamine

Üldised töötlemisjuhised

Vesilakid võivad paljudel kasutusjuhtudel olla õige valik, kui järgitakse järgmisi punkte:

 • Lakkimistööriistad peavad olema korrosiooni eest kaitstud, materjali juhtivad osad peavad olema roostevabast terasest.
 • Düüsi suurus, pihustusõhu kork, materjali juhtimissüsteemid ning pritsimistehnika tuleb kohandada vastavalt veepõhistele lakkidele. Pritsimisseadmete suruõhuvarustus peab toimuma tehniliselt puhta õhuga.
 • Seadmed, mida kasutatakse vaheldumisi lahustipõhiste lakkidega, tuleksid hoolikalt puhastada ja lahustiseguga UN-894 üle niisutada. Kuivanud lakijäägid lahustatakse Aqua RK-898 puhastuskontsentraadiga.
 • Õhu ja materjali ning kaetavate osade temperatuur peaks töötlemisel olema tempereeritud 18 kuni 25 °C peale. Vesilakkide ladustamisel ja transpordil ei tohiks nende temperatuur langeda alla 5 °C.
 • Puiduniiskus peaks 8 – 12% ja suhteline õhuniiskus 45 – 65%.
 • Heaks läbikuivamiseks pärast aurustumist on soovitav õhuvooluga juhtida lakikihist väljuv veeaur ära. See ventilaatorite abil lihtsalt realiseeritav meetod on lühikese kuivamisaja saavutamiseks tihti piisav.
 • Vesilakke tuleks kasutada ainult antud kogustes, sest liiga suure kihipaksuse korral aeglustub oluliselt kuivamine ja võivad tellida pinnakahjustused (puidu tugev pundumine, tolmuosakeste sidumine, kuivamispraod, struktuurihäired). Remmersi Aqua-lakkidel on suurem tahkeaine sisaldus kui võrreldavatel lahustipõhistel lakkidel ja neid kasutatakse seetõttu õhemalt, see säästab materjali.
 • Kuivanud värvijäägid, nt nõu tilal, ei lahustu vesilakkides. Materjali tuleb alati töödelda sobiva sõelaga.
 • Toorpuidu lihvimine ja laki vahelihvimine peaks olema peenem. Kaetavate puitmaterjalide valikut tuleks hinnata nende pundumisest lähtudes. See kehtib iseäranis MDF-plaatide kohta.
 • Remmersi Aqua-lakkidel on arendamise jooksul ilmnenud alati parem aluspuidu tumenemine. Märja lakikelme hägune väljanägemine kuivab seejärel transparentseks.
 • Aqua kõvendi H-480 kasutamisel vastavates vesilakkides tuleb lisaks hoolikale sissetöötamisele patentdisperseriga (art-nr 474701 / 474702) ja vajadusel veega lahjendamisele jälgida eelkõige kasutusaega. Segatud materjalijäägid ei tohi suletud nõudes kõveneda.