©

Õlide ja vahade töötlemisjuhised

Õlid ja vahad on paljudel kasutusjuhtudel õige valik

Üldised töötlemisjuhised

Töötada ülejäägi eemaldamisega või ilma selleta?
Kõvavahaõli ja HSO-118 [eco] puhul ei tohiks pärast 20 - 30 minutilise toimeaja lõppu materjali ülejääke pinnale jääda – iseäranis mitteimavates kohtades. Vastasel juhul võib siin esineda kuivamisviivitusi. Puidulihv mõjutab aluspinna imamisvõimet. Mida peenem puidulihv, seda vähem õli võtab puit vastu ja seda madalam puidu kaitse saavutatakse. HWS-112 töötlemisel võib ülejääk seevastu pinnale jääda!

Värvilised, õlitatud pinnad
Kõvavahaõli, HSO-118 [eco] ja HWS-112 saab hankida ka toonitult. Iseäranis siis, kui tootest tingitult töötatakse ülejäägi eemaldamisega (HSO-118 [eco] & kõvavahaõli), on värvitooni intensiivsusel piirid!

Puhastus ja hooldus
Regulaarseks hoolduseks soovitame kasutada Remmersi õlitatud põrandate hooldusvahendit [eco]. Sellega säilitavad trepid ja põrandad optimaalselt oma väärtuse.

Juhised isesüttimise kohta
Õliga määrdunud tekstiilid (nt puhastuslapid, tööriietus või filtrimatid) võivad kalduda isesüttimisele, seetõttu tuleksid need koguda tulekindlatesse jäätmekonteineritesse ja suunata jäätmekäitlusse. Alternatiivina niisutage neid tekstiile veega ja riputage välja kuivama. Eemaldage regulaarselt sadestunud pritsimistolm, käidelge see tulekindlalt, et vältida pritsimistolmu süttimist. Laske värske pritsimistolm enne kokkupühkimist ära kuivada. Isesüttimise oht (DGUV info 209-046)