• SP_Fill_Q3

  Artiklinr 040920

  SP Fill Q3

  Mineraalne pinnapahtel ja peenkrohv

  LANG_VARIANTE
  0409 | Vana Valge/Altweiß
  Suurus / Kogus

  Toote omadused

  Suurim terasuurus 0,3 mm
  Chap. Veeimavus w24 >1 kg/m²h0,5
  Kihi paksus Ühe kihina 1 – 5 mm
  Puistetihedus Ca. 1,1 kg/dm³
  Veevajadus 7,5 - 8,0 l/25 kg
  Survetugevus klass CS II (1,5 - 5,0 N/mm²)

  Nimetatud väärtused on tüüpilised tooteomadused ja need ei ole siduvate toote spetsifikatsioonidena mõistetavad.

  Kasutusala

  • For use indoors and outdoors
  • Peente, suletud ja värvitavate krohvipindade valmistamine
  • Saneerimiskrohvide ja mineraalsete aluskrohvide tasandamiseks
  • Mineraalne pinnapahtel kasutamiseks sise- ja välistingimustes

  Omadused

  • Värvitav ja tapeeditav
  • vilditav
  • Kihi paksus ühekordsel pealekandmisel 1 – 5 mm
  • Käsitsi ja masinaga töödeldav
  • Töö ettevalmistamine
   • Nõuded aluspinnale

    Kandevõimeline, puhas ja tolmuvaba.

   • Ettevalmistused

    Aluspind eelnevalt niisutada.

    Hüdrofoobset aluspinda niisutada eelnevalt lõdvestunud veega.

    Tugevalt imavaid aluspindu töödelda eelnevalt Primer Hydro F-kruntvärviga.

  • Töötlus
   • Application temperature: min. 5 °C max. 30 °C
   • Mortar cover / Filling knife / Trowel application / Application by spraying
   • Kasutustingimused

    Materjali, ümbruskonna ja aluspinna temperatuur: min. +5 °C kuni maks. +30 °C

   • Kanda toode pinnale kontaktkihina sobiva töövahendiga.

    Kanda toode pinnale soovitud kihi paksusega.

    Siluda pealispind sobiva töövahendiga.

    Pealispinna järeltöötlemine pärast kõvenemist.

    Pärast kõvenemist lihvitav.

  • Töötlemisjuhised
   • Tahkunud mörti ei tohi ei värske mördi ega veega uuesti pinnalekantavaks muuta.

    Kaitske värskeid mördipindu väh. 4 päeva kiire kuivamise, pakase ja vihma eest.

    Peened juuspraod ei kujuta endast ohtu ja ei ole reklamatsiooni põhjuseks, kuna need ei mõjuta toote omadusi.

    Üksteisega kokkupuutuvatel pindadel kasutada ainult sama partiinumbriga toodet.

    Kõrval olevad puitdetailid ja plastid, mis ei tohi tootega kokku puutuda, tuleb kinni katta.

    Masinaga pealekandmisel palume võtta ühendust Remmers Technik Service personaliga, tel. 05432 83900.

  • Tööseadmed/puhastus
   • Mortar cover / Filling knife / Trowel application / Application by spraying
   • Segumikser, kellu, silumiskellu, švamm-hõõruti, vilthõõruti

   • Puhastada töövahendid veega enne mördi tahkumist.

  • Hoiustamine/säilivus
   • Protect form moisture
   • Shelf-life 12 months
   • Kuivas kohas, suletud originaalanumas u. 12 kuud.

  • Tarbimine
   • 1.3 kg / mm thick layer / m²
   • Ca. 1,3 kg/m²/mm kihi paksuse kohta, keskmiselt ca. 3,0 kg/m².

   • Täpne kogus arvestada välja piisavalt suure proovipinna alusel.

  • Üldised juhised
   • Võib sisaldada püriidi (raudsulfiid) jääke.

    Sisaldab vähesel määral kromiiti vastavalt direktiivile 2003/53/EÜ.

    Mitte kasutada kipsi sisaldavatel aluspindadel!

    Segamiseks kasutatav vesi peab olema joogivee kvaliteediga.

    Tehke alati proovipin(na)d!

    Toote iseloomulikud andmed on välja selgitatud laboritingimustes temperatuuril 20 °C ja 65% suhtelist õhuniiskust.

    Kõrvalekalded kehtivatest eeskirjadest tuleb kokku leppida.

    Projekteerimisel ja teostamisel järgige oleasolevaid kaitsetunnistusi.

  • Utiliseerimisjuhis
   • Suuremad tootejäägid tuleb utiliseerida kehtivate eeskirjade kohaselt originaalpakendis. Täielikult tühjendatud pakendid tuleb viia ringlussevõtusüsteemidesse. Ei tohi käidelda koos olmeprügiga. Vältida kanalisatsiooni sattumist. Mitte tühjendada äravoolu.

  • Ohutus/eeskirjad
   • Täpsema info ohutuse kohta transpordil, ladustamisel ja töötlemisel, samuti utiliseerimise ja ökoloogia kohta leiate kehtivalt ohutuskaardilt.