• Epoxy Quick 100
 • Epoxy Quick 100
 • Epoxy Quick 100
 • Epoxy Quick 100
 • Epoxy Quick 100
  • Epoxy Quick 100
  • Epoxy Quick 100
  • Epoxy Quick 100
  • Epoxy Quick 100
  • Epoxy Quick 100

  Artiklinr 609701

  Epoxy Quick 100

  Toote omadused

  Komponent A

  Tihedus (20 °C) 1.16 g/cm³
  Toimeaine sisaldus 950 mPa s

  Komponent B

  Tihedus (20 °C) 0.97 g/cm³
  Toimeaine sisaldus 800 mPa s

  Segamine

  Tihedus (20 °C) 1.08 g/cm³
  Toimeaine sisaldus 800 mPa s

  Reageerinud olekus.

  Paindetugevus approx. 20 N/mm² *
  Survetugevus approx. 65 N/mm² *

  * Epoxy resin mortar 1:10 with standard sand

  Nimetatud väärtused on tüüpilised tooteomadused ja need ei ole siduvate toote spetsifikatsioonidena mõistetavad.

  Kasutusala

  • Kruntimiseks, liimimiseks, tasandamiseks
  • Survekindla mördi tootmiseks, fliismördi panekuks
  • Puistekatete aluskiht

  Omadused

  • Kiiresti kõvenev / ülekaetav
  • Parandatav alates +3 °C
  • Mehaaniliselt koormatav
  • Keemiliselt koormatav
  • Pehmendusainevaba, nonüülfenoolivaba
  • Reageerinud olekus füsioloogiliselt ohutu.
  • Sobib krundina ilma puistekihita Remmers PU- ja EP-katete alla.
  • Töö ettevalmistamine
   • Nõuded aluspinnale

    Aluspind peab olema kandev, stabiilsete mõõtmetega, tugev, ilma lahtiste osadeta, tolmu-, õli-, rasvavaba, kummipuruta ja teiste nakkumist takistatavate aineteta.

    Aluspinna tõmbetugevus peab olema keskmiselt 1,5 N/mm² (madalaim väärtus min. 1,0N/mm² ), survetugevus peab olema vähemalt 25 N/mm².

    Aluspinnad peavad olema saavutanud oma niiskusetasakaalu ning pindasid tuleb tööde ajal kaitsta liigse niiskuse eest.

    Betoonmax. 4 M-% niiskust

    Tsementpindmax. 4 M-% niiskust

    Anhüdriidkihtmax. 0,3 M-% niiskust

    Magneesikiht2 - 4 M-% niiskust

    Anhüdriid- ja magnesiitkihi puhul peab kindlasti välistama ehitusdetailidest või pinnasest sissetungiva niiskuse.

    Üldiselt on anhüdriit- ja magnesiitpõrandate puhul soovitav kasutada veeauru läbilaskvaid süsteeme.

   • Ettevalmistused

    Aluspind tuleb asjakohasele mahuhoidvusele, nagu näiteks haavelpuhastuse või teemantlihvimise jaoks selliselt ettevalmistada, et see vastaks vajalikele nõuetele.

    Murdekohad ja auklikud pinnad tuleb katta Remmers PCC süsteemiga või Remmers EP mördiga.

  • Valmistamine
   • Mixing ratio comp. A 75 : comp. B 25
   • Mixing time 3 min
   • Kombianum

    Tugevdaja (komp. B) lisatakse täismahus kruntmassile (komp A).

    Järgmiseks tuleb mass läbi segada aeglaselt töötava elektrilise segamismasinaga (ca. 300-400 U/min.).

    Segu valada ümber teise nõusse ja veelkord põhjalikult läbi segada.

    Segamisaeg vähemalt 3 min., mida tuleb ka jälgida.

    Laikude teke pinnal viitab ebapiisavale segamisele.

  • Töötlus
   • Application temperature: min. 3 °C max. 25 °C
   • By brush / By roller / Self-levelling coating / Apply standing
   • Pot life 15 min
   • Kõrgemad temperatuurid lühendavad, madalamad pikendavad etteantud aega.

  • Tööseadmed/puhastus
   • By brush / By roller / Self-levelling coating / Apply standing
   • Täpsemad andmed Remmersi tööriistadeprogrammist.

    Töövahendid ja määrdunud kohad viivitamatult puhastada Verdünnung V101-ga.

    Puhastamisel järgida üldiseid kaitse- ja puhastamismeetmeid.

  • Hoiustamine/säilivus
   • Store frost-free
   • Shelf-life 24 months
   • Avamata originaalanumas jahedas, kuivas ja külma eest kaitstuna säilib vähemalt 24 kuud.

  • Kasutusnäited
   • Kruntimine

    Vaigusegu kanda paksult pinnale. Sobivate vahenditega nagu näiteks kummikaabitsaga nii, et pealispinna poorid täituksid täielikult, järeltöödelda epoksirulliga.

    Vajadusel kandke peale mitme kihina.

   • Tasanduskiht/kaapepahteldus

    Täidetakse kuni 1:1 kaaluosa materjaliga krunditud pinnale kelluga ja vajadusel järeltöödelda aasrulliga.

   • Avatud pooridega kiht

    Täidetakse 1:10 mahuosani, kantakse kelluga laiali ning silutakse.

   • Puistekihi aluskiht

    Täidetakse kuni 1:1 kaaluosa materjaliga krunditud pinnale hammaskellu/hambulise kummist kaabitsaga ja järeldtöödelda aasrulliga.

    Puistake veel värskele aluskihile rohkelt tulega kuivatatud kvartsliiva.

    Peale tahkumist eemaldage üleliigne kvartsliiv.

  • Üldised juhised
   • Kõik väärtused ja kulud on kindlaks määratud laboritingimustes (+20 °C). Ehitusobjektil võivad kulunormid erineda.

    Kruntida tuleb alati poore täitvalt, vajadusel katta mitu korda või suurendada pealekantavat materjalikogust. Igaljuhul teine kruntimine vajalik.

    Suurtel pindadel soovitame kasutada vaid ühe tootepartii materjale, et vältida värvi-, läike- ja struktuurierinevusi.

    Libisev mehaaniline koormus põhjustab kriimustusi.

    Epoksiidivaik ei ole vastupidav UV-kiirtele ja ilmastikumõjudele.

    Edasised juhised töötlemise, süsteemiehituse ja loetletud toodete hoolduse kohta leiate uusimast tehnilisest infolehest ja Remmersi süsteemilahendustest.

  • Utiliseerimisjuhis
   • Suuremad tootejäägid tuleb utiliseerida kehtivate eeskirjade kohaselt originaalpakendis. Täielikult tühjendatud pakendid tuleb viia ringlussevõtusüsteemidesse. Ei tohi käidelda koos olmeprügiga. Vältida kanalisatsiooni sattumist. Mitte tühjendada äravoolu.

  • Ohutus/eeskirjad
   • Ainult erialaseks kasutamiseks!

    Lisateave transpordi ohutuse, ladustamise ja käitlemise, samuti utiliseerimise ja ökoloogia kohta leiate aktuaalselt ohutuskaardilt ja broźüürist "„Epoxidharze in der Bauwirtschaft und Umwelt“ (Saksa ehituskeemia e.V. 2 väljaanne 2009).