• Sanierputzfarbe

  Artiklinr 308113

  Color SP

  Hästi veeauru läbilaskev sisevärv saneerimiskrohvisüsteemidele

  Värvitoon: eritoon | 3081
  Värvitoon: eritoon | 3081
  Valige värv
  Suurus / Kogus

  Toote omadused

  Sideaine Lahustivaba akrülaatdispersioon
  Tihedus (20 °C) Ca. 1,4 kg/l
  Pigment Titaandioksiid
  Viskoossus Töötlemisvalmis
  Veeauru läbilaskvus sd value < 0.01 m at 0.3 l/m²

  Nimetatud väärtused on tüüpilised tooteomadused ja need ei ole siduvate toote spetsifikatsioonidena mõistetavad.

  Kasutusala

  • For use on walls indoors and ceilings
  • Saneerimiskrohvide kattev katmine sisepiirkonnas
  • Mineraalsed substraadid
  • Renoveerimispinnakate mattidel, kandevõimelistel vanadel pinnakatetel
  • Tapeedid / jämekiud

  Omadused

  • Water-based
  • Lahusti- ja pehmendivaba
  • Väikese emissiooniga
  • Märgkulumiskindluse klass 3 DIN EN 13300 järgi
  • Kattevõime klass 1 7,5 m2/l korral
  • Läikivusaste: täismatt
  • Hästi veeauru läbilaskev
  • Töö ettevalmistamine
   • Nõuded aluspinnale

    Kandev, kuiv, puhas, tolmuvaba ja pragudeta

    Ilma ehitust kahjustavate sooladeta.

   • Ettevalmistused

    Mittekandevõimelised vanad värvikihid tuleb jäägitult eemaldada.

    Liivased, tugevalt nakkuvad aluspinnad kruntida Primer F-ga.

  • Töötlus
   • Application temperature: min. 5 °C max. 25 °C
   • By brush / By roller / Airless/airmix spraying
   • Kasutustingimused

    Materjali, ümbruskonna ja aluspinna temperatuur: väh. +5 °C kuni maks. +25 °C

   • Segage materjal korralikult läbi.

    Katta pind sobivaid töövahendeid kasutades.

    Kasutage materjali olenevalt aluspinna omadustest 1 - 2 tööetapis.

    Ooteaeg tööetappide vahel vähemalt 8 tundi.

  • Töötlemisjuhised
   • Kõrval olevad puitdetailid ja plastid, mis ei tohi tootega kokku puutuda, tuleb kinni katta.

    Üksteisega kokkupuutuvatel pindadel kasutada ainult sama partiinumbriga toodet.

    Intensiivsete värvitoonide nagu kollane, punane jne.
    katvus võib pigmentide tõttu halveneda. Vajadusel
    kanda peale veel üks kiht.

  • Tööseadmed/puhastus
   • By brush / By roller / Airless/airmix spraying
   • Pintsel, suurte pindade pintsel, lambavillast rull, airless-pihustusseade

   • Puhastage tööriistad ja materjalist tulenev määrdumine värskes olekus veega.

  • Tarbimine
   • 130 - 150 ml per layer applied 7 m²
   • Ca. 0,13 - 0,15 l/m² tööetapi kohta

   • Kulu võib varieeruda sõltuvalt pealispinna omadustest.

    Täpne kogus arvestada välja piisavalt suure proovipinna alusel.

  • Üldised juhised
   • Kõrvalekalded kehtivatest eeskirjadest tuleb kokku leppida.

    Projekteerimisel ja teostamisel järgige oleasolevaid kaitsetunnistusi.

    Tehke alati proovipin(na)d!

  • Utiliseerimisjuhis
   • Suuremad tootejäägid tuleb utiliseerida kehtivate eeskirjade kohaselt originaalpakendis. Täielikult tühjendatud pakendid tuleb viia ringlussevõtusüsteemidesse. Ei tohi käidelda koos olmeprügiga. Vältida kanalisatsiooni sattumist. Mitte tühjendada äravoolu.

  • Ohutus/eeskirjad
   • Täpsema info ohutuse kohta transpordil, ladustamisel ja töötlemisel, samuti utiliseerimise ja ökoloogia kohta leiate kehtivalt ohutuskaardilt.