• Color SF [basic]
 • Color SF [basic]
  • Color SF [basic]
  • Color SF [basic]

  Artiklinr 641505

  Color SF [basic]

  Silikoonvaiguga tugevdatud, kaitsvat kilet moodustav fassaadivärv vetikatest või seentest ohustatud pindadele

  Värvitoon: Valge/Weiß | 6415
  Värvitoon: Valge/Weiß | 6415
  Valige värv
  Suurus / Kogus

  Toote omadused

  Sideaine Puhas akrülaatdispersioon, silikoonvaigu emulsioon
  Tihedus (20 °C) 1,59 g/ml
  pH-väärtus Ca. 8,5
  Pigment Valguskindlad, leeliskindlad oksiidpigmendid
  Viskoossus 3500 mPa∙s

  Reageerinud olekus.

  Värvitoon Valge
  Läikeaste Matt, mineraalse iseloomuga
  Veeauru läbilaskvus
  (DIN EN ISO 7783-2)
  sd < 0,14 m
  Veeneeldumistegur
  (DIN EN 1062-3)
  w ≤ 0,1 kg/(m² ∙ h0,5)

  Nimetatud väärtused on tüüpilised tooteomadused ja need ei ole siduvate toote spetsifikatsioonidena mõistetavad.

  Kasutusala

  • For use outdoors
  • Poorsed, mineraalsed ehitusmaterjalid välistingimustes
  • Kandvad silikaat-, silikoon- ja dispersioonpinnakatted
  • Kunstvaikkrohvid

  Omadused

  • Water-based
  • Tugevalt vetthülgav w ≤ 0,1 kg/(m² ∙ h0,5)
  • Veeauru hästi läbilaskev sd ≤ 0,14 m
  • pingevaene
  • matt, mineraalse iseloomuga
  • Töö ettevalmistamine
   • Nõuded aluspinnale

    Kandev, kuiv, puhas, tolmuvaba ja pragudeta

    Ilma ehitust kahjustavate sooladeta.

   • Ettevalmistused

    Kandvad mineraalsed aluspinnad kruntida Primer H-ga.

    Liivased, tugevalt nakkuvad aluspinnad kruntida Primer HF või Primer Hydro HF-ga.

    Vajadusel tasandada struktuur tootega Color LA Fill.

  • Töötlus
   • Application temperature: min. 5 °C max. 25 °C
   • By brush / By roller / Airless/airmix spraying
   • Kasutustingimused

    Materjali, ümbruskonna ja aluspinna temperatuur: min. +5 °C kuni maks. +25 °C

   • Segage materjal korralikult läbi.

    Katta pind sobivaid töövahendeid kasutades.

    Kanda materjal pinnale sõltuvalt aluspinna omadustest 2 tööetapis.

    Ooteaeg tööetappide vahel vähemalt 6 tundi.

  • Töötlemisjuhised
   • Kõrval olevad puitdetailid ja plastid, mis ei tohi tootega kokku puutuda, tuleb kinni katta.

    Üksteisega kokkupuutuvatel pindadel kasutada ainult sama partiinumbriga toodet.

    Intensiivsete värvitoonide nagu kollane, punane jne.
    katvus võib pigmentide tõttu halveneda. Vajadusel
    kanda peale veel üks kiht.

    Kaitske värskelt töödeldud pindu kaldvihma, tuule, äikesekiirguse ja kaste eest.

  • Tööseadmed/puhastus
   • By brush / By roller / Airless/airmix spraying
   • Pintsel, suurte pindade pintsel, lambanahaga kaetud rull, Airless-pihustusseade

   • Puhastage töövahendid kohe peale kasutamist veega.

    Eemaldada värvipritsmed värskes olekus veega.

  • Hoiustamine/säilivus
   • Store frost-free and cool / protect for moisture / close containers
   • Shelf-life 12 months
   • Suletud originaalanumas jahedas, kuivas ja külma eest kaitstuna vähemalt 12 kuud.

  • Tarbimine
   • 200-300 ml per layer applied / m²
   • Ca. 0,2 - 0,3 l/m² tööetapi kohta

   • Vajalik 2 tööetappi.

    Kulu võib varieeruda sõltuvalt pealispinna omadustest.

    Täpne kogus arvestada välja piisavalt suure proovipinna alusel.

  • Üldised juhised
   • Kõrvalekalded kehtivatest eeskirjadest tuleb kokku leppida.

    Projekteerimisel ja teostamisel järgige oleasolevaid kaitsetunnistusi.

    Tehke alati proovipin(na)d!

  • Utiliseerimisjuhis
   • Suuremad tootejäägid tuleb utiliseerida kehtivate eeskirjade kohaselt originaalpakendis. Täielikult tühjendatud pakendid tuleb viia ringlussevõtusüsteemidesse. Ei tohi käidelda koos olmeprügiga. Vältida kanalisatsiooni sattumist. Mitte tühjendada äravoolu.

  • Ohutus/eeskirjad
   • Täpsema info ohutuse kohta transpordil, ladustamisel ja töötlemisel, samuti utiliseerimise ja ökoloogia kohta leiate kehtivalt ohutuskaardilt.