• Protective Coating
  • Protective Coating

  Artiklinr 2082410

  BIT Primer [basic]

  Lahustivaba betoonemulsioon

  LANG_VARIANTE
  020824 | BIT Primer
  Suurus / Kogus

  Toote omadused

  Baas Lahustivaba betoonemulsioon
  Tihedus (20 °C) Ca. 1 kg/l
  Konsistents Vedel
  pH-väärtus Ca. 10

  Nimetatud väärtused on tüüpilised tooteomadused ja need ei ole siduvate toote spetsifikatsioonidena mõistetavad.

  Kasutusala

  • Kaitsevõõp betoonil, müüritisel ja krohvil maapinnas
  • Kruntvärv bituumenist hüdroisolatsiooni all (PMBC)
  • Kapillaaride sulgemine

  Omadused

  • Water-based
  • Lahustivaba
  • Niiskusekindel
  • Sooja- ja külmakindel
  • Veega lahjendatav
  • Töö ettevalmistamine
   • Nõuded aluspinnale

    Kandevõimeline, puhas ja tolmuvaba.

    Mattniisked pinnad on lubatud.

  • Töötlus
   • Application temperature: min. 5 °C max. 30 °C
   • By brush / By roller / Airless/airmix spraying
   • Kasutustingimused

    Materjali, ümbruskonna ja aluspinna temperatuur: väh. +5 °C kuni maks. +30°C.

   • Edasised isolatsioonikihid kanda peale alles pärast eelneva kihi piisavat kõvenemist.

    Kanda materjal ettevalmistatud aluspinnale mitme kihina.

    Vajadusel lahjendada veega.

    Vajadusel lisada mineraalsete mörditoodete reaktsioonivedelikule.

    VA1_BIA_4

    VA1_M_233

  • Töötlemisjuhised
   • VA2_BIA_3

    Edasised isolatsioonikihid kanda peale alles pärast eelneva kihi piisavat kõvenemist.

    Edasised isolatsioonikihid kanda peale alles pärast eelneva kihi piisavat kõvenemist.

    Kaitsta kuiva isolatsioonimaterjali mehaaniliste kahjustuste ja UV-kiirguse eest.

  • Tööseadmed/puhastus
   • By brush / By roller / Airless/airmix spraying
   • Suurte pindade pintsel (4540), võõbahari (4517), sobiv pritsimisseade

   • GR_HW_80

    Puhastage tööriistad veega kohe pärast kasutamist.

    Kuivanud materjal eemaldada lahustiga V 101.

  • Hoiustamine/säilivus
   • Store frost-free and cool / protect for moisture / close containers
   • Shelf-life 12 months
   • Suletud originaalanumas jahedas, kuivas ja külma eest kaitstuna vähemalt 12 kuud.

  • Tarbimine
   • Depending on the application / m²
   • Kruntimine: väh. 0,025 kg/m² (1:10 veega)
    Kaitsekiht: väh. 0,25 kg/m² tööetapi kohta
    Lisaained: 30 - 50 kg/m³ mörti

  • Üldised juhised
   • Kõrvalekalded kehtivatest eeskirjadest tuleb kokku leppida.

    Projekteerimisel ja teostamisel järgige oleasolevaid kaitsetunnistusi.

  • Utiliseerimisjuhis
   • Suuremad tootejäägid tuleb utiliseerida kehtivate eeskirjade kohaselt originaalpakendis. Täielikult tühjendatud pakendid tuleb viia ringlussevõtusüsteemidesse. Ei tohi käidelda koos olmeprügiga. Vältida kanalisatsiooni sattumist. Mitte tühjendada äravoolu.

  • Ohutus/eeskirjad
   • Täpsema info ohutuse kohta transpordil, ladustamisel ja töötlemisel, samuti utiliseerimise ja ökoloogia kohta leiate kehtivalt ohutuskaardilt.