• Betofix HQ3

  Artiklinr 106425

  Betofix HQ3

  LANG_VARIANTE
  1064 | Hall/Grau
  Suurus / Kogus

  Toote omadused

  Tuleklass Class A1 (DIN EN 13501)
  Survetugevus 24 h: > 50 N/mm²
  7 days: > 85 N/mm²
  28 days: > 95 N/mm²
  90 days: > 110 N/mm²
  Niiskusklassi määramine W0, WF, WA
  After 5 min: ≥ 750 mm
  after 30 min: ≥ 700 mm
  after 60 min: ≥ 650 mm
  after 90 min: ≥ 650 mm
  (* Flow time for the slump calculation = 150 seconds)
  Värske segu Approx. 2.3 kg/dm³
  Suurim terasuurus 3 mm
  Konsistents pärast segamist Approx. 25 cm (slump)
  ≥ 0.5% by volume
  Kihi paksus 15 - 150 mm
  Veevajadus Approx. 9.6%, equivalent to 2.4 l/25 kg
  Keskkonnaklassi määramine as per EN 206-1/DIN 1045-2: XC1 – XC4, XD1 – XD3, XO XS1 – XS3, XF1 – XF4* XA1 – XA2, XM1* – XM2* *The exposure classes XM1, XM2 and XF4 are excluded from the VeBMR guidelines.
  f3
  SKVM I
  A (at 20°C)
  C (at 5°C)
  Survetugevus klass C 70/85

  Nimetatud väärtused on tüüpilised tooteomadused ja need ei ole siduvate toote spetsifikatsioonidena mõistetavad.

  Kasutusala

  • For use on floors/walls indoors and outdoors
  • Sise- ja välitingimustes
  • Mineraalsed kuivad, niisked, märjad ja veealused aluspinnad
  • AW_M_16
  • AW_M_18
  • AW_M_20
  • AW_M_22
  • AW_M_38

  Omadused

  • Kõrge esialgne ja lõplik tugevus
  • EG_M_21
  • Vettpidav
  • Korrosiooni takistav
  • EG_M_48
  • EG_M_65
  • Töö ettevalmistamine
   • Nõuded aluspinnale

    Kandevõimeline, puhas ja tolmuvaba.

   • Ettevalmistused

    Niisutada aluspind eelnevalt mattniiskeks.

    Paljastada pealispinna lähedal olev teraline struktuur.

    Aluspinna nakketõmbetugevus peab olema keskmiselt > 1,5 N/mm².

  • Töötlus
   • Application temperature: min. 5 °C max. 30 °C
   • Mortar pump / Curtain coating
   • Vajadusel paigaldada raketis.

    VA1_M_58

    Vajadusel raputada uuesti.

     

  • Töötlemisjuhised
   • Tahkunud mörti ei tohi ei värske mördi ega veega uuesti pinnalekantavaks muuta.

    Kaitske värskeid mördipindu väh. 4 päeva kiire kuivamise, pakase ja vihma eest.

  • Tööseadmed/puhastus
   • Mortar pump / Curtain coating
   • GR_HW_20

    Puhastage töövahendid kohe peale kasutamist veega.

  • Hoiustamine/säilivus
   • Protect form moisture
   • Shelf-life 12 months
   • Kuivas kohas, suletud originaalanumas u. 12 kuud.

  • Tarbimine
   • 2.1 kg / l void
   • Täpne kogus arvestada välja piisavalt suure proovipinna alusel.

  • Üldised juhised
   • Segamiseks kasutatav vesi peab olema joogivee kvaliteediga.

    Sisaldab vähesel määral kromiiti vastavalt direktiivile 2003/53/EÜ.

    H_M_9

    Aluselised sideained võivad põhjustada lahustavat rünnakut mitteraudmetallidele.

  • Utiliseerimisjuhis
   • Suuremad tootejäägid tuleb utiliseerida kehtivate eeskirjade kohaselt originaalpakendis. Täielikult tühjendatud pakendid tuleb viia ringlussevõtusüsteemidesse. Ei tohi käidelda koos olmeprügiga. Vältida kanalisatsiooni sattumist. Mitte tühjendada äravoolu.

  • Ohutus/eeskirjad
   • Täpsema info ohutuse kohta transpordil, ladustamisel ja töötlemisel, samuti utiliseerimise ja ökoloogia kohta leiate kehtivalt ohutuskaardilt.