• PUR Top TX
 • PUR Top TX Comp-A
 • PUR Top TX Comp-B
 • PUR Top TX
  • PUR Top TX
  • PUR Top TX Comp-A
  • PUR Top TX Comp-B
  • PUR Top TX

  Artiklinr 633004

  PUR Top TX

  Struktureeritud, läbipaistev pinnakate

  Värvitoon: Värvitu/Farblos | 6330
  Suurus / Kogus

  Toote omadused

  Komponent A

  Tihedus (20 °C) 1,1 g/cm³

  Komponent B

  Tihedus (20 °C) 1,0 g/cm³

  Segamine

  Tihedus (20 °C) 1,1 g/cm³

  Nimetatud väärtused on tüüpilised tooteomadused ja need ei ole siduvate toote spetsifikatsioonidena mõistetavad.

  Kasutusala

  • Pinnakate mehaanilise koormusega pindadele

  Omadused

  • Struktureeritud
  • Matt pind
  • UV-kindel
  • Mehaaniliselt koormatav
  • Keemiliselt koormatav
  • Vajadusel pigmenteeritav
  • Töö ettevalmistamine
   • Ettevalmistused

    U2_B_50

  • Valmistamine
   • Mixing ratio comp. A 90 : comp. B 10
   • Mixing time 3 min
   • Kombianum

    Tugevdaja (komp. B) lisatakse täismahus kruntmassile (komp A).

    Järgmiseks tuleb mass läbi segada aeglaselt töötava elektrilise segamismasinaga (ca. 300-400 U/min.).

    Segu valada ümber teise nõusse ja veelkord põhjalikult läbi segada.

    Segamisaeg vähemalt 3 min., mida tuleb ka jälgida.

    Laikude teke pinnal viitab ebapiisavale segamisele.

  • Töötlus
   • Application temperature: min. 10 °C max. 25 °C
   • By roller
   • Pot life 30 min
   • Kasutustingimused

    Materjali, keskkonna ja aluspinna temperatuur: min +10 °C kuni max +25 °C

   • Kõrgemad temperatuurid ja kõrgemad absoluutsed õhuniiskused lühendavad, madalamad temperatuurid ja madalamad absoluutsed õhuniiskused pikendavad üldiselt toodud aegu.

  • Tööseadmed/puhastus
   • By roller
   • Epoksiidirull, PU-rull, segur

   • Täpsemad andmed Remmersi tööriistadeprogrammist.

    Töövahendid ja määrdunud kohad viivitamatult puhastada Verdünnung V101-ga.

    Puhastamisel järgida üldiseid kaitse- ja puhastamismeetmeid.

  • Hoiustamine/säilivus
   • Store frost-free
   • Shelf-life 12 months
   • Suletud originaalanumas jahedas, kuivas ja külma eest kaitstuna vähemalt 12 kuud.

  • Tarbimine
   • Max 0,10 kg/m²

  • Kasutusnäited
   • Tihendamine

    Alati tuleb töödelda värskena värskele.

    max. 0,10 kg/m²

  • Üldised juhised
   • Kõik väärtused ja kulud on kindlaks määratud laboritingimustes (+20 °C). Ehitusobjektil võivad kulunormid erineda.

    Võimalikult ühtlaste pindade saavutamiseks rakendage asjatundlikku personali.

    Töötlemisaegade ületamisel esineb rullimise üleminekuid, läikeastme- ja värvitoonierinevusi.

    Suurtel pindadel soovitame kasutada vaid ühe tootepartii materjale, et vältida värvi-, läike- ja struktuurierinevusi.

    Pinna parendused ja olemasolevate pindade töötlemine toovad endaga kaasa nähtava ülemineku väljanägemises ja struktuuris.

    Ebaühtlased pealekandmisviisid ning suured temperatuurierinevused pinnal võivad läikeerinevuste tõttu tekitada pinna ebaühtlast väljanägemist.

    Kihipaksuste ületamised, higistamistilgad või mahatilkuv materjal põhjustavad laki vahustumist.

    Libisev mehaaniline koormus põhjustab kriimustusi.

    Sõidetav kummirehvidega sõidukitega. Ei sobi metallist ja polüamiidrehvidega sõidukitele, samuti dünaamiliste punktkoormuste korral.

    Edasised juhised töötlemise, süsteemiehituse ja loetletud toodete hoolduse kohta leiate uusimast tehnilisest infolehest ja Remmersi süsteemilahendustest.

  • Utiliseerimisjuhis
   • Suuremad tootejäägid tuleb utiliseerida kehtivate eeskirjade kohaselt originaalpakendis. Täielikult tühjendatud pakendid tuleb viia ringlussevõtusüsteemidesse. Ei tohi käidelda koos olmeprügiga. Vältida kanalisatsiooni sattumist. Mitte tühjendada äravoolu.

  • Ohutus/eeskirjad
   • Ainult erialaseks kasutamiseks!

    Lähemat infot ohutuse kohta transportimisel, ladustamisel, ümberkäimisel ning utiliseerimise ja ökoloogia kohta leiate ajakohaselt ohutuskaardilt.