Artiklinr 145125

  Värvitoon: FM HANSE B-FILL | 1451
  Suurus / kogus

  Toote omadused

  Survetugevus > 5 N/mm² (M5)
  Dün. E-Moodul (28 d) > 7000 N/mm²
  Suurim terasuurus Approx. 1 mm
  Avatud poorsus Approx. 30 vol%
  Veevajadus Approx. 5 l/25 kg
  Veeauru diffusioon µ approx. 15

  Nimetatud väärtused on tüüpilised tooteomadused ja need ei ole siduvate toote spetsifikatsioonidena mõistetavad.

  Kasutusala

  • For use indoors and outdoors
  • AW_M_516
  • Tellistest ja looduslikest kividest müüritis
  • AW_M_4

  Omadused

  • Masinaga peale kantav
  • Hea nakkuvus
  • Töö ettevalmistamine
   • Nõuded aluspinnale

    Kandevõimeline, puhas ja tolmuvaba.

   • Ettevalmistused

    Vuukide sügavus vähemalt 2 cm või kahekordne vuugilaius.

    Lihvitud vuugiservad võivad viia servade murdumiseni.

  • Töötlus
   • Application temperature: min. 5 °C max. 30 °C
   • Caulking gun / Jointing iron
   • Lahtine, puhastatud vuuk niisutada ette.

    VA1_M_672

    VA1_M_2

     

  • Töötlemisjuhised
   • Tahkunud mörti ei tohi ei värske mördi ega veega uuesti pinnalekantavaks muuta.

    Kaitske värskeid mördipindu väh. 4 päeva kiire kuivamise, pakase ja vihma eest.

    VA2_M_3

    Ooteaeg järgmiste kihtide pealekandmiseni vähemalt 24 tundi.

  • Tööseadmed/puhastus
   • Caulking gun / Jointing iron
   • GR_HW_75

    Puhastada töövahendid veega enne mördi tahkumist.

  • Hoiustamine/säilivus
   • Protect form moisture
   • Shelf-life 12 months
   • Kuivas kohas, suletud originaalanumas u. 12 kuud.

  • Tarbimine
   • Approx 1.6 kg / l void
   • Täpne kogus arvestada välja piisavalt suure proovipinna alusel.

  • Üldised juhised
   • Võib sisaldada püriidi (raudsulfiid) jääke.

    Mitte kasutada kipsi sisaldavatel aluspindadel!

    Toote iseloomulikud andmed on välja selgitatud laboritingimustes temperatuuril 20 °C ja 65% suhtelist õhuniiskust.

    Sisaldab vähesel määral kromiiti vastavalt direktiivile 2003/53/EÜ.

    Segamiseks kasutatav vesi peab olema joogivee kvaliteediga.

    Aluselised sideained võivad põhjustada lahustavat rünnakut mitteraudmetallidele.

    Kõrvalekalded kehtivatest eeskirjadest tuleb kokku leppida.

    Projekteerimisel ja teostamisel järgige oleasolevaid kaitsetunnistusi.

  • Utiliseerimisjuhis
   • Suuremad tootejäägid tuleb utiliseerida kehtivate eeskirjade kohaselt originaalpakendis. Täielikult tühjendatud pakendid tuleb viia ringlussevõtusüsteemidesse. Ei tohi käidelda koos olmeprügiga. Vältida kanalisatsiooni sattumist. Mitte tühjendada äravoolu.

  • Ohutus/eeskirjad
   • Täpsema info ohutuse kohta transpordil, ladustamisel ja töötlemisel, samuti utiliseerimise ja ökoloogia kohta leiate kehtivalt ohutuskaardilt.